Oldřich Šmatera

* 20.4.1920 Brno – † 24.8.1999 Praha


klavírista, aranžér a dirigent


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

Již v roce 1940 vydalo nakladatelství Melantrich dvacetiletému skladateli tiskem jeho skladbu Měsíce stín na text Oty Nováčka a Gábiny Suché, původní slow-fox z filmové grotesky Vzpomínky starého námořníka. Do válečného období se datuje i jeho hudba k reklamnímu Filmu o bonbonech Orion.


vzdělání

1927–1935 Odborná klavírní škola státní v Brně,
soukromé studium skladby a dirigování,
1938–1941 soukromé studium harmonie a kontrapunktu


dílo

V době nacistické okupace spolupracoval na tvorbě politických rozhlasových skečů v tvůrčím týmu Josef Opluštil – Josef Rejthar (pseud. ErJé) – Oldřich Šmatera. Jeho činnost spočívala v tvorbě nových skladeb a aranžování známých melodií Jaroslava Ježka a známých lidových nápěvů, které byly přetextovány antisemitskými, pronacistickými a protispojeneckými texty. V protektorátním rozhlase působil také v cyklu pořadů Na vlně dobré nálady a Pražský kabaret.
Po válce se vyhnul jakékoliv perzekuci za spolupráci na propagandistických skečích, zatímco řada ostatních autorů a účinkujících byla již od květnových dnů roku 1945 ve vyšetřovací vazbě.
Onemocněl tuberkulózou a po uzdravení jej v říjnu 1951 zaměstnal národní podnik Československé cirkusy, varieté a lunaparky, s touto institucí se zúčastnil řady několikaměsíčních zahraničních zájezdů: v letech 1954, 1956, 1957 a 1979 do Sovětského svazu, Maďarska, Polska a v šedesátých letech také do západních zemí – do Belgie a Francie (v kritickém roce 1968). Spolupracoval jako dirigent a klavírista s cirkusy Humberto, Orion, Praga, Internacionál, Apollo, Cyrk-Salto Munberto, Circul de stat Bucuresti, Circus Safari Györ, Volgograd, Goscirk Oděsa atd. V sedmdesátých a osmdesátých letech se objevoval jako korepetitor celé řady slavných osobností v Měšťanské besedě a v Divadle ABC.
Úzce spolupracoval se svým zetěm, spisovatelem Miloslavem Švandrlíkem (od roku 1967), na jehož libreto Šediny páně Casanovy zkomponoval hudbu, čímž vznikl stejnojmenný muzikál, který uvedlo v premiéře Divadlo Jonáša Záborského v Prešově dne 23. dubna 1982.
V roce 1981 odešel z Československých cirkusů, varieté a lunaparků do důchodu. Od sedmdesátých let občasně psal velmi humorné fejetony do listu Večerní Praha, v čemž v důchodu ještě pokračoval. Stále se však věnoval hudební kompozici. Vedle již zmíněného muzikálu začal se Švandrlíkem psát ještě další muzikálový počin s názvem Madamme de Pompadour. Dílo však již nebylo uvedeno.


zaměstnání

1938–1939 Lidové vesnické divadlo v Brně (kapelník),
od vzniku protektorátu Čechy a Morava pak následoval dlouhý sled angažmá (Olomouc, Praha, Ústí nad Labem, ...) a účinkování v rozhlase,
1951–1981 národní podnik Československé cirkusy, varieté a lunaparky (vedoucí hudebního oddělení, korepetitor, hudební referent, hudební režisér a dirigent),
1950–1951 Československý státní film a Divadlo v Karlíně,
spolupracoval rovněž s populárním Stréčkem Matějem Křópalem z Břochovan (vlastním jménem Valentin Šindler)


poznámky

V devadesátých letech podal Oldřich Šmatera trestní oznámení na Vladimíra Justa, jenž jej ve své knize Věc: Vlasta Burian. Rehabilitace krále komiků, která tehdy ještě vycházela na pokračování v Literárních novinách, označil za spolutvůrce rozhlasových propagandistických skečů, a dotkl se tak údajně jeho umělecké pověsti. Řízení bylo zastaveno, neboť Šmaterova účast na skečích byla vyšetřovateli spolehlivě prokázána.osoby

Valentin Šindler
spolupráce


hub


Aktualizováno: 08. 02. 2022