prof. MUDr. Zdeněk Čupr, DrSc.

* 1.7.1927 – † 30.1.2019 Brno


lékař - významná osobnost československé gynekologie a porodnictví, profesor; v letech 1981–1993 přednosta I. Gynekologicko-porodnické kliniky v Brně


národnost

česká


zajímavé okolnosti

stál při zrodu metod asistované reprodukce a prvního dítěte ze zkumavky v tehdejší Československu a bývalé východní Evropě


jiné pocty

Stříbrná medaile Masarykovy univerzity v Brně (13. 11. 2012)


dílo

Těžištěm jeho práce a vědeckých výzkumů je rozpracování histopatologie endometria, kde prosazoval nový dynamický způsob hodnocení morfologických změn sliznice. Z dalších oblastí gynekologické histopatologie objasnil problematiku klasifikace ovariálních tumorů, diferenciální diagnostiku leiomyoplastických sarkomů a etiopatogeneze cervikální endometriózy.
Je autorem více než 160 vědeckých prací.


zaměstnání

Gynekologicko-porodnická klinika - Fakultní nemocnice Brno - lékař, mezi lety 1981–1993 přednosta,
Lékařská fakulta MU v Brně - pedagog, profesor


poznámky

během období, kdy stál v čele I. Gynekologicko-porodnické kliniky, došlo k rozvoji léčby neplodnosti ve spolupráci s katedrou histologie a embryologie LF MU v Brně


LucKub


Aktualizováno: 20. 02. 2022