prof. PhDr. Josef Švancara, CSc.

* 2.4.1924 Bohuňov (okres Svitavy) – † 11.1.2020 Brno


odborník v oblasti kognitivní, vývojové a experimentální psychologie; emeritní profesor obecné a vývojové psychologie Psychologického ústavu FF MU v Brně (1994)


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

byl aktivním violoncellistou, inicioval výuku hudební psychologie na Psychologickém ústavu FF MU v Brně


vzdělání

Filozofická fakulta MU v Brně - 1948 PhDr. v oboru psychologie a pedagogika, 1950 CSc., 1990 doc. (úspěšná habilitace v roku 1968 nebyla z politických důvodů uznána), 1991 prof. obecné a vývojové psychologie,
1965 a 1974 pobyt v Kanadě na Université de Montréal - visiting professor,
1984 pobyt na Univerzitě v Bernu - Gastprofessor


jiné pocty

Zlatá medaile Masarykovy univerzity v Brně (1994),
Stříbrná medaile Masarykovy univerzity v Brně (2014)


dílo

Od počátku své profesionální kariéry publikoval hlavně v časopisech Čs. psychologie, Čs. pediatrie, Čs. neurologie a psychiatrie a Čs. hygiena. Kromě více než stovky časopiseckých článků, příspěvků v domácích a zahraničních sbornících, vypracoval několik učebních textů, které jsou původními odbornými díly a učebnicemi, přestože mohly být vydány jen jako skripta.
Je autorem mnohých vědeckých publikací; s kolegou Václavem Holubem vydal monografii Neurosy v dětském věku z hlediska výskytu, etiologie a prevence (1957). S kolektivem spolupracovníků vydal průkopnické dílo Diagnostika psychického vývoje (1974), které vyšlo jen u nás ve třech vydáních a bylo přeloženo do ruštiny a bulharštiny.
Na Slovensku publikoval studii Biologická determinácia ľudského správania (1987), v níž rozvedl a shrnul i základní poznatky své habilitační práce.


zaměstnání

1951–1952 Sociodiagnostický ústav v Brně - klinický psycholog,
1952–1964 Krajská dětská nemocnice v Brně-Černých Polích, dětské neurologické oddělení (spolupracovník Václava Holuba),
1964–1968 Výzkumný ústav pediatrický v Brně - vedoucí psychologické laboratoře,
FF MU v Brně
od roku 1968 Katedra psychologie - pedagog, od roku 1970 vedoucí (katedra byla po čtyřech měsících zrušena), poté až do roku 1986 přednášel na fakultě, kdy byl z politických důvodů předčasně penzionován,
po roce 1990 návrat na univerzitu jako profesor


odborné a zájmové organizace

Českomoravská psychologická společnost (1994–2000 místopředseda, od roku 1999 čestný člen),
Československá psychologická společnost při ČSAV (předseda sekce vývojové psychologie),
Československá psychologická asociace (1968–1970 vědecký tajemník),
Společnost pro nadání a talent (1992–1997 místopředseda),
Mezinárodní rada psychologů,
oborová rada postgraduálního studia FF MU v Brně (předseda, garant doktorandského studia),
člen habilitačních a profesorských komisí


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 75, hrob č. 512–513


poznámky

Prováděl rozsáhlý výzkum dvojčat, podílel se na rozvoji přístrojové diagnostiky a na vývoji nových psychodiagnostických metod.
Významná je jeho činnost v Kartografickém ústavu, kde propracoval zcela nový psychologický přístup věnovaný percepci mapových údajů.
Je také znám jako popularizátor psychologických poznatků v médiích.


prameny, literatura

osoby

Václav Holub
spolupracovník


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


LucKub


Aktualizováno: 10. 07. 2023