prof. PhDr. Milan Suchomel, CSc.

* 13.7.1928 Brno


literární kritik, historik, pedagog, emeritní profesor Ústavu české literatury FF MU v Brně
partner osobnosti: Jaroslava Suchomelová


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


cena města

Brna, v oboru literární činnost a publicistika (2013)


vzdělání

reálné gymnázium v Brně (1947 maturita),
1947–1952 FF MU v Brně - obor čeština a filozofie (1966 PhDr., 1973 CSc., 1990 doc., 1996 habilitace, 1998 prof.),
akademické stáže ve Vídni (1990) a Řezně (1997)


dílo

zobrazit


zaměstnání

pedagogická činnost:
- 1951–1952 školy ve Francově Lhotě a Štítném nad Vláří
- 1952–1953 státní kurz pro přípravu pracujících na vysoké školy na Hostýně-Chvalčově
- od roku 1953 FF MU v Brně (v letech 1992–1998 člen vědecké rady a vedoucí Ústavu české literatury)


odborné a zájmové organizace

Svaz československých spisovatelů,
Svaz českých spisovatelů,
Umělecká rada JAMU v Brně,
Vědecká rada Ústavu pro českou literaturu ČSAV


prameny, literatura

osoby

Jiří Mahen
zabýval se Mahenovým dílem Bedřich Václavek
zabýval se Václavkovým dílemudálosti

21. 1. 2014
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2013
jeden z oceněných


PeDro


Aktualizováno: 07. 10. 2022