PhDr. Vladimír Burian

* 25.8.1907 Brno – † 11.2.1982 Brno


historik, archivář, autor monografických prací o Brně


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


vzdělání

1918–1927 České státní gymnázium v Brně,
1927–1932 FF MU - obor historie a zeměpis (1935 PhDr.),
1932–1934 základní vojenská služba


dílo

Referáty o novinkách historické literatury přispíval do Naší vědy a Časopisu Matice moravské. Byl spolutvůrce katalogu "Moravská knižní malba XI. až XVI. století". Publikoval studie ve sborníku "Brno v minulosti a dnes" a napsal kapitolu do dvoudílných "Dějin města Brna". Významná je také jeho monografie Vývoj náboženských poměrů v Brně 1570–1618 (1948).


zaměstnání

1934 měšťanská škola v Nedvědici - učitel,
1934–1935 Univerzitní knihovna v Brně - knihovník,
1935–1975 Archiv města Brna - archivář, zástupce ředitele J. Dřímala


hrob

prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Sedmdesátiny dr. Vladimíra Buriana"

Tisk

"Pilný archivář"


osoby

Jaroslav Dřímal
ředitel Archivu města Brna a spolupracovníkstavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


hub, LucKub


Aktualizováno: 06. 04. 2022