prof. Ing. Milan Kratochvíl, CSc.

* 20.12.1924 Stařeč (okres Třebíč) – † 13.2.2022 Brno


organický a matematický chemik; emeritní profesor


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


čestný občan

městyse Stařeč (2007)


vzdělání

gymnázium v Třebíči (1943 maturita),
1945–1949 Chemická fakulta Vysoké školy technické v Brně (1949 absolvent)


jiné pocty

- Čestné uznání ČSVTS (1985)
- Zlatá medaile Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě (1989)
- Hanušova medaile (1990)
- Pamětní medaile J. E. Purkyně
- Pamětní medaile Univerzity Palackého v Olomouci
- Zlatá medaile Masarykovy univerzity v Brně (1994)
- Zlatá medaile VUT v Brně (1996)
- Cena Vojtěcha Šafaříka - zásluhy o chemii a Chemickou společnost


dílo

zobrazit


zaměstnání

1949–1961 Chemická fakulta VÚT v Brně - katedra biochemie (odborný asistent),
1961–1979 Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně - katedra organické chemie (1961 odborný asistent, 1962 docent, v letech 1972–1979 samostatný výzkumný pracovník),
1979–1990 Výzkumný ústav čistých chemikálií (dnešní Lachema),
1990–1999 Přírodovědecká fakulta MU v Brně - katedra organické chemie (1991 profesor v oboru organická chemie, 2001 emeritní profesor)


odborné a zájmové organizace

Československá společnost chemická (od roku 1948),
vědecká rada Přírodovědecké fakulty MU v Brně,
státní komise pro udělování vědeckých hodností a profesorských řízení


prameny, literatura


PeDro


Aktualizováno: 05. 03. 2022