Internetová encyklopedie dějin města Brna

František Burget

  František Burget


  • * 12.8.1887 Modrá, okr. Uherské Hradiště – † 17.10.1957 Brno


  • námořník rakousko-uherského námořnictva a účastník národního odboje na Jadranu


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Modrá čp. 59 (rodný dům),
   Brno-Židenice, Havlíčkova 4


  • vzdělání

   vyučil se krejčovskému řemeslu u vídeňského Čecha, Franze Kolara (výuční list z roku 1904)


  • zaměstnání

   po válce se vrátil ke svému původnímu povolání, nejdříve pracoval jako krejčovský pomocník v Brně-Židenicích (doloženo v roce 1928), později si otevřel pánské a dámské krejčovství v Brně na Orlí ulici

  • odborné a zájmové organizace

   Československá obec bývalých námořníků a účastníků národního odboje na Jadranu, odbočka Brno (člen, odbočka založena 6. 5. 1928)


  • poznámky

   K rakouskému válečnému námořnictvu byl zařazen při vojenském odvodu.
   Zpočátku sloužil ve Vídni, v kurýrní službě Námořní sekce Ministerstva války (K. u. k. Kriegsministerium - Marinesektion), jejímž šéfem byl tehdy admirál Rudolf hrabě Montecuccoli.
   Po přeřazení ke službě na moři byl Burget postupně zařazen na různých lodních jednotkách: S.M.S. Babenberg, S.M.S. Erzherzog Karl, S.M.S. Erzherzog Ferdinad Max (bitevní lodě), na torpédoborci S.M.S. Huszár a na křižníku S.M.S. Franz Joseph I. V době před 1. světovou válkou navštívila každý rok jedna divize válečných lodí přístavy v Řecku, Malé Asii, Egyptě i na ostrovech Středomoří, aby reprezentovala rakouskou námořní moc. Z této doby pochází kuriózní snímek námořníka Burgeta v obleku Turka.
   V únoru 1918, po vzpouře námořníků v Boce Kotorské, byly posádky vzbouřených lodí rozděleny po celém rakouském válečném loďstvu. František Burget byl tehdy přeřazen k říční Dunajské flotile, která během válečných operací připlula v dubnu 1918 až do Oděsy. Do ústí Dunaje se flotila vrátila těsně před koncem války. V Budapešti zakotvila 6. 11. 1918, už po zániku rakouského válečného loďstva (31. 10. 1918).
   Lodní „oděvník“, četař František Burget, se vrátil po válce k původnímu řemeslu. Jako pánský a dámský krejčí měl na Orlí ulici č. 11 malý salon, přemístěný po roce 1945 na Orlí ulici č. 9. Pro nejednoho z členů brněnské Obce námořníků ušil „v nejlepším provedení“ spolkový stejnokroj, který povolilo nosit Ministerstvo vnitra ČSR v roce 1930.
   (Informace pro naši encyklopedii upřesnila paní dr. Jarmila Urbanová, děkujeme.)
   Poznámka: S.M.S. (Jeho Veličenstva Loď) - zlatý nápis na černé stuze námořnické čepice; těmito písmeny doplňovány názvy jednotlivých plavidel rakousko-uherského loďstva.


  • obrazy

   img18370.jpg img18371.jpg img18372.jpg img18422.jpg img18423.jpg img18424.jpg img18425.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Matrika narozených, Velehrad 1847–1908"
   "Matrika oddaných, Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie 1925–1929"
   "Národní výbor města Brna - Živnostenský referát - kartotéka živností, Brno, 1906–1959"
   "Brněnští mariňáci. Poslední veteráni rakouského válečného loďstva"
   "Národní výbor města Brna - Kartotéka domovského práva, Brno 1850–1948"


  • osoby

   Rudolf Balák
   přítel Antonín Balcar
   přítel Alois Brejcha
   přítel František Burian
   přítel Ferdinand Drápal
   přítel
   další osoby (5)...
   František Gargulák
   přítel Otokar Kočířík
   přítel František Lněnička
   přítel František Novotný
   přítel Jan Sklenář
   přítel


  • partneři

   Marie Burgetová (Menšíková)
   sňatek: 8. 1. 1928, Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně)


  • rodiče

   Cyril Burget
   Johanna (Jana) Burgetová (Churá)


  • ulice

   Havlíčkova
   bydliště doložené v roce 1928 (dnes Buzkova) Orlí
   v domě č. 11 měl krejčovství, po roce 1945 v domě č. 9


  • autor

   MJ, Menš


Aktualizováno: 07. 08. 2016

Jedna z lodí (rakousko-uherská bitevní loď S.M.S. Erzherzog Ferdinand Max před tureckým přístavem Smyrna v roce 1910), na níž František Burget sloužil. Jarmila Urbanová: Brněnští mariňáci. Poslední veteráni rakouského válečného...