prof. MUDr. Antonín Trýb, DrSc.

* 7.3.1884 Karlov u Křivoklátu – † 3.9.1960 Brno


profesor dermatovenerologie, zakladatel dermatovenerologické kliniky v Brně, básník a prozaik; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Šéfredaktor Lékařských listů. Člen redakce České dermatologie a Encyklopedie praktického lékaře. Dopisovatel Lidových novin. V roce 1928 se podílel na přípravě Výstavy soudobé kultury v Brně.


bydliště

Brno:
- třída Kpt. Jaroše 19 (1920)
- Heinrichova 17 (1923–1960)


vzdělání

1903 gymnázium Příbram,
1909 promoce na LF UK Praha,
studijní pobyty ve Francii, Itálii, Německu a Rakousku (1912 habilitace pro dermatovenerologii,
1921 mimořádný a 1923 řádný profesor dermatovenerologie)


vyznamenání a pocty

Řád práce (5. 3. 1954),
Řád 25. února


dílo

zobrazit


zaměstnání

asistent na histologickém ústavu UK Praha,
Kožní klinika České lékařské fakulty prof. Janovského v Praze,
během 1. světové války vedl vojenskou nemocnici pro veneriky v Pardubicích,
1919–1920 pracoval na Sibiři u legionářů mezi Vladivostokem a Tomskem, řídil nemocnici pro veneriky na Ruském ostrově u Vladivostoku (1921),
1921–1956 LF MU - přednosta dermatologické kliniky (1927/1928 a 1952/1953 děkan)


politická orientace

sociální demokrat, v roce 1948 převeden do KSČ


odborné a zájmové organizace

Československá dermatovenerologická společnost (předseda),
Československá lékařská společnost J. E. Purkyně,
Moravské kolo spisovatelů,
Francouzská společnost dermatovenerologická,
Jihoslovanská společnost dermatovenerologická,
Česká sekce Moravské lékařské komory v Brně,
zednářská lóže Cestou světla


hrob

urna uložena na zahradě u domu Brno, Heinrichova 17


pojmenováno

Klub Antonína Trýba na LF MU (1961)


poznámky

V databázi www.vuapraha.army.cz je jeho příjmení nesprávně v podobě "Trýbl".
V první světové válce nebyl zajat, ruský legionář. V roce 1914 byl povolán k vojenské službě, po dvou letech se stal šéflékařem ve vojenské nemocnici v Pardubicích. Roku 1917 se habilitoval z dermatologie. V roce 1919 odjel jako vedoucí lékařské mise k sibiřské armádě.pojmenované ulice

Trýbova (Staré Brno)osoby

Arne Novák
přítel


partneři

Marie Trýbová (Vejborná)
sňatek: 14. 2. 1914ulice

náměstí Svobody
v domě č. 12 sídlo ordinace (doloženo v roce 1925) třída Kpt. Jaroše
bydliště v roce 1920 Heinrichova
bydliště v letech 1923–1960


osoba na objektech

A. Trýb
pamětní deska: Pekařská 53/04


objekty

oběti nacistické okupace
pamětní deska: Komenského náměstí 2/02
člen Přípravné komise pro zhotovení pamětní desky


události

21. 9. 1932
Slavnostní zahájení V. mezinárodního kongresu Světové ligy pro sexuální reformu
profesor dermatovenerologie, člen předsednictva kongresu
21. 6. 1928
Ustavující schůze spolku Dům útěchy
účastník ustavující schůze
9. 6. 1928
Slavnostní položení základního kamene k budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
na jeho slova složil Leoš Janáček Sbor při kladení základního kamene Masarykovy univerzity
30. 12. 1922
Ustavující schůze Československé dermatovenerologické společnosti
profesor dermatovenerologie


související odkazy

Fl, Menš


Aktualizováno: 05. 09. 2017