prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.

* 23.11.1938 Skvrňov (okres Kolín)


filozof, pedagog a spisovatel, autor koncepce evoluční ontologie


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

1953–1956 Gymnázium v Uhlířských Janovicích,
1956–1959 Ženijní technické učiliště v Litoměřicích,
1962–1969 Vojenská akademie v Brně - obor strojní inženýrství (1969 Ing.),
Filozofická fakulta MU v Brně - obor filozofie (1972 PhDr., 1978 CSc., 1993 docent, 1997 profesor),
akademické stáže na univerzitách v Saarbrücken, Petrohradu, Vídni, Varšavě a Lipsku


vyznamenání a pocty

Cena ministra životního prostředí České republiky za formulaci ekologické filosofie, jakožto součásti evoluční ontologie v knize „Ohrožená kultura“ (1995)


jiné pocty

zvláštní uznání děkana za zásluhy o rozvoj vědy a dlouholetou přínosnou práci pro Ekonomicko-správní fakultu (2013)


dílo

zobrazit


zaměstnání

od roku 1979 Filozofická fakulta MU v Brně:
- 1987–1989 proděkan
- člen akademického senátu fakulty (1989–1996) a univerzity (1993–1996)
- 1995–2000 člen vědecké rady
- 1996–2000 vedoucí katedry filozofie,
od roku 2003 Ekonomicko-správní fakulta a Fakulta sociálních studií MU v Brně


odborné a zájmové organizace

1990–1992 poradní sbor MŽP ČR,
1994–1996 Rada vysokých škol MŠMT ČR,
1995 poradní výbor International Consulting Committee of the Ecology & Life Foundatition


prameny, literatura

PeDro


Aktualizováno: 13. 03. 2022