Julius Svoboda

* 5.3.1859 Pernštejn (dnes obce Nedvědice, okres Brno-venkov) – † 26.7.1938


učitel v Brně-Jehnicích


zajímavé okolnosti

Pocházel ze známé mlynářské rodiny Svobodů v Nedvědicích, zde asi získal bližší vztah k hospodářské činnosti; podle sčítání obyvatelstva v roce 1910 měl i menší hospodářství (dvě kozy, pět slepic, pětadvacet kusu jiné drůbeže (blíže nespecifikované) a také včelařil, měl šestnáct pohyblivých úlů.


bydliště

Pernštejn čp. 20 (rodný dům)
Brno-Jehnice, Blanenská 1,
Brno-Řečkovice, Třebízského (Třebízskýgasse) 9


jiné pocty

čestný občan Jehnic u Brna


zaměstnání

řídicí učitel obecné školy v Jehnicích (doloženo nejméně v letech 1894–1921)
zastával také funkci obecního tajemníka (doloženo ve sčítání obyvatelstva v roce 1900)


odborné a zájmové organizace

SDH v Jehnicích (zakládající člen v roce 1899, na ustavující schůzi zvolen starostou sboru)poznámky

pohřeb se konal 29. 7. 1938osoby

partneři

Marie Svobodová (Klimentová)
sňatek: 6. 2. 1898, Brno (kostel sv. Petra a Pavla na dómě)ulice

Blanenská
bydliště (v budově školy, tehdy Jehnice čp. 54) Třebízského (Třebízskýgasse)
bydliště a místo úmrtí (dnes Kronova)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Menš


Aktualizováno: 09. 03. 2022