Jan Kupka

* 15.6.1909 Milonice (okres Vyškov) – † 22.9.1994 Vyškov


učitel, archivář, autor vlastivědných prací se zaměřením na Vyškovsko


zajímavé okolnosti

Byl vášnivým propagátorem a organizátorem tělovýchovného hnutí a cvičitelem prvních spartakiád.
Po válce organizoval pomoc osobám perzekvovaným nacisty.


vzdělání

1920–⁠1929 gymnázium ve Vyškově,
abiturientský kurz při učitelském ústavu v Brně


jiné pocty

Čestné uznání za zásluhy o výstavbu tělovýchovného hnutí


dílo

Brzy po otevření muzea v obnoveném vyškovském zámku roku 1954 se zasloužil o vydávání Zpráv muzea, do kterých také přispíval. Ve svých článcích se věnoval především spolkovému životu na Vyškovsku, vzpomínkám pamětníků na osvobozování Vyškova nebo C. Helceletovi.
Jeho zásluhou došlo k realizaci plánů prof. Vojtěcha Procházky, a to k vydání Vlastivědy Vyškovska (Vyškovsko - Vlastivěda moravská, 1965). Sám se podílel na kapitolách o školství, vývoji spolků, přehledu odborné literární činnosti rodáků a zpracovával dotazníky do místopisné části. Roku 1966 vydal tzv. Závěrečný sešit s doplňky a opravami.


zaměstnání

1930–1969 učil na školách na Vyškovsku, poslední léta trvale ve Vyškově,
městský archiv ve Vyškově - externí pracovník


odborné a zájmové organizace

TJ Sokol ve Vyškově (v letech 1940–1965 náčelník),
Revoluční národní výbor,
divadelní spolek Haná ve Vyškově (archivář),
Krajinský muzejní spolek ve Vyškově


poznámky

Podílel se na výstavní činnosti vyškovského muzea. Byl např. autorem výstavy Rodáci a krajané v české literatuře (1965), spolupracoval na výstavách o cestovateli Aloisi Musilovi (1968) a Hudba Vyškovska (1968).prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"K životnímu jubileu Jana Kupky"


osoby

Ctibor Helcelet
J. Kupka o něm psal v odborných periodikách


LucKub


Aktualizováno: 06. 04. 2022