Ing. arch. Zdeňka Kopecká

* 25.5.1927 Brno – † 2012 Brno


architektka


vzdělání

Fakulta architektury a pozemního stavitelství VUT v Brně (absolvovala v roce 1950)


jiné pocty

Hlavní cena v oboru architektury v umělecké soutěži vyhlášené vládou ČSSR ke 20. výročí osvobození - za realizaci Hotelu International v Brně (společně s Miloslavem Kramolišem, Miroslavem Brabcem a Zbyškem Kašparem).


dílo

Ve své praxi se specializovala zejména na bytovou výstavbu, veřejné stavby a interiérovou tvorbu. Vynikala v navrhování hotelových, restauračních, barových nebo administrativních interiérů, z nichž velká řada se dochovala dodnes (restaurace Plzeňka, kavárna Siesta, bar hotelu Slovan, interiéry administrativní budovy Československých cihlářských závodů). Mezi nejvýznamnější realizace z období působení v brněnském Stavoprojektu lze pokládat sídliště Úvoz v Brně, interiéry Hotelu International v Brně, hospodářskou budovu nemocnice v Ivančicích nebo Okresní výbor KSČ ve Vyškově. Nerealizované zůstaly její návrhy budov ÚP META na Pionýrské ulici v Brně a Okresního výboru KSČ v Hodoníně.


zaměstnání

1950–1952 Stavoprojekt Ostrava - vedoucí projektantka,
Stavoprojekt Brno:
- 1952–1967 vedoucí projektantka
- 1967–1984 hlavní specialistka technického útvaru


osoby

Miloslav Kramoliš
společně oceněni za realizaci Hotelu International v Brně; spolupráce na přestavbě brněnského Úvozu


stavby

Hotel International
Husova 16/200
spoluautorka projektu


události

5. 9. 2022
Výstava Architektky v jihomoravské architektuře 60.–80. let 20. století
je jí věnována výstava


související odkazy

hub


Aktualizováno: 09. 09. 2022