MUDr. Erich Hugo Strach

* 21.10.1914 Brno – † 10.1.2011 Liverpool (Anglie)


válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje
lékař, chirurg
dítě (z druhého manželství) osobnosti: Cornelius Strach


zajímavé okolnosti

osvědčení o čsk. státním občanství uděleno 6. 4. 1946 ve Vyškově


bydliště

Brno, Rathausgasse - Radnická 11,
Wigan (Anglie)


vzdělání

gymnázium v Brně,
Lékařská fakulta Německé univerzity v Praze (1932–14. 5. 1938)


zaměstnání

lékař,
během války rezidentní lékař v sanatoriu v Dreux (Francie),
po válce pracoval jako chirurg v nemocnicích v Chorley, v Merseyside, ve Wiganu, v Liverpoolu (Anglie), měl zde také soukromou praxi


odborné a zájmové organizace

Liverpoolská astronomická společnost


poznámky

Odveden do čs. zahraničního vojska 19. 12. 19139 v Chartres (Francie), osobní číslo Z; B-1349.

Během války pracoval jako lékař v sanatoriu v Dreux. Po bombardování v roce 1940 vstoupil české armády v Agde (jižní Francie), se kterou odplul do Anglie. Zde se v roce 1945 oženil a zůstal natrvalo žít. Po válce se nakrátko vrátil do Československa, kde pomáhal s epidemií tyfu v Terezíně.
Jako chirurg se v Anglii specializoval na léčbu dětí s rozštěpem páteře. Během své kariéry vynalezl dva patenty: tzv. Strach-Edney calliper a „shunt“ k odvádění tekutiny z hlav dětí s hydrocefalem.
Byl nadšeným amatérským astronomem, ve své zahradě postavil sluneční observatoř, kterou si sám navrhl.
Po pádu komunismu se mohl poprvé vrátit do Československa. V roce 1994, rok po jeho návštěvě ve Slavkově, zde byl z jeho iniciativy (a iniciativy Neila Pika) odhalen pamětní kámen obětem holocaustu na místním židovském hřbitově. Podílel se také na plánování rekonstrukce tamní synagogy.
Měli tři děti a šest vnoučat.partneřiulice

Rathausgasse - Radnická
rodný dům (dnes Radnická)Menš, LucKub


Aktualizováno: 29. 07. 2022