PhDr. František Jordán

* 22.9.1936 Žerotice (okres Znojmo) – † 26.4.2007 Vyškov


historik, archivář, muzejník; v letech 1960–1966 ředitel vlastivědného muzea v Bučovicích; v letech 1966–2002 ředitel Muzea Vyškovska


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

gymnázium v Třebíči (1954 maturita),
FF MU v Brně:
- obory latina a dějepis (1968 PhDr.)
- 1966–1968 postgraduální kurz muzeologie


dílo

zobrazit


zaměstnání

Brněnské cukrovary n. p. - podnikový archivář,
1960–1966 Vlastivědné muzeum v Bučovicích - ředitel,
1966–2002 Muzeum Vyškovska - ředitel


odborné a zájmové organizace

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně (1967–2006),
Společnost přátel Lužice,
Jednota klasických filologů


poznámky

Během svého působení v Bučovicích vytvořil nové expozice, pořádal výstavy a přednášky, ale také provedl inventarizaci veškerého sbírkového fondu muzea a vydal několik odborných prací.
V Muzeu Vyškovska postupně budoval nová odborná oddělení, reinstaloval a vytvářel nové expozice. V roce 1968 uspořádal velkolepou výstavu k 100. výročí narození spisovatele, orientalisty a cestovatele prof. Aloise Musila. Ve spolupráci s prof. B. Štědroněm uspořádal výstavu Hudba Vyškovska.
V 90. letech řídil rekonstrukční práce objektu středověkého špitálu a pozdně-gotického kostelíka sv. Anny ve Vyškově.prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"PhDr. František Jordán šedesátníkem"


osoby

Bohumír Štědroň
spoluautor výstavy Hudba Vyškovska v Muzeu Vyškovska


LucKub


Aktualizováno: 11. 05. 2022