JUDr. Eduard Wichta

* 25.11.1909 Brno – † 1957 Švýcarsko


účastník čs. zahraničního odboje 1939–1945, příslušník čs. letectva ve Velké Británii


vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1932 titul JUDr.)


poznámky

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1932) vykonal základní vojenskou službu u Dělostřeleckého lehkého pluku 35 v Josefově, po návratu do civilu působil určitou dobu ve funkci tajemníka generálního ředitele brněnské Zbrojovky, tajemníka Zemského finančního ředitelství v Brně a pracoval též jako ministerský rada na ministerstvu financí.
Po okupaci odešel do exilu a působil v Londýně na exilovém ministerstvu financí. Dne 2. 10. 1942 narukoval coby záložní poručík do čs. zahraniční armády ve Velké Británii, přihlásil se k letectvu a byl vybrán k výcviku pro navigátory bombardovacích letadel. Dne 20. 2. 1943 odjel lodí Empress of Japan se skupinou dalších 14 důstojníků do New Yorku a dále do Kanady do tranzitního depa kanadského Královského letectva (RCAF) v Lachine (Quebec), kde pobyl od 2. do 31. 3. 1943. Dále prodělal od 5. 4. do 28. 5. 1943 základní střelecký a bombardovací výcvik u No 6 Bombing and Gunnery School (Bombardovací a střelecká škola) v Mountain Wiew (Ontario) a od 13. 6. do 12. 11. 1943 navigační výcvik v No 8 Air Observer School (Ústřední škola pro letecké pozorovatele a navigátory) v Ancienne Lorette (Quebec), kde obdržel nejnižší britskou leteckou důstojnickou hodnost Pilot Officer (P/O - podporučík, poručík).
Od 12. 12. 1943 do 4. 5. 1944 zařazen k operační činnosti u 5. bombardovací průzkumné perutě v Torbay (Newfoundland) patřící pod Východní velitelství kanadského pobřežního letectva. Zde na postu navigátora letounu Canso podnikal doprovodné lety nad námořními konvoji a pátrací akce proti německým ponorkám. Poté jej od 5. 5. do 15. 6. 1944 převeleli k No 1 General Reconnaissance School v Summerside (ostrov Prince Edwarda), kde absolvoval rozšiřovací výcvik pro navigátory pobřežního letectva.
Další zařazení jej v období od 24. 7. do 14. 10. 1944 zavedlo do kursu č. 32 u 111. OTU na Bahamských ostrovech, se zařazením navigátora letounu Liberator v osádce F/Lt Oldřicha Hořejšího. Z Baham odjel 21. 10. 1944 do Velké Británie a byl v hodnosti Flying Officer (F/O - nadporučík) zařazen 8. 12. 1944 k 311. čs. bombardovací peruti operující z letiště ve skotském Tainu. První operační let vykonal 5. 2. 1945, do 13. 5. 1945 absolvoval coby navigátor 13 operačních letů v celkové délce 143 hodin. Do ČSR se vrátil 2. 9. 1945 v hodnosti kapitána.
Po únoru 1948 odešel i s rodinou do exilu, od roku 1950 se usadil v USA, kde pracoval pro belgické aerolinie SABENA.
JMik


Aktualizováno: 28. 10. 2019