Karl Vincenz Sternischtie

* 22.7.1832 Brno, předměstí velká Pekařská (nyní Kopečná ulice) – † 26.2.1910 Brno


průmyslník ve vlnařství, císařský rada


šlechtický predikát

od 1898 von Carlshain


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

K roku 1890 firma zaměstnávala kolem 150 až 200 dělníků, pro které byla zavedena nemocenská a penzijní pokladna, vdovská a sirotčí pokladna a úrazové pojištění.
Své zboží prodávala v tuzemsku c. a k. armádě, pro potřeby jejího důstojnického sboru, ale také v cizině.
Firma se podílela na výstavách ve Vídni, Mnichově, Paříži, Londýně a jinde, kde byly výrobky většinou oceněny zlatými medailemi a čestnými diplomy.


vyznamenání a pocty

Zlatý záslužný kříž s korunou


jiné pocty

titul císařský rada


zaměstnání

v roce 1809 založil firmu na výrobu vlněného zboží na předměstí Velká Pekařská č. 68 (nyní Kopečná ulice č. 4 a 6) otec Karl Sternischtie starší, který se na podzim 1850 vzdal mistrovského práva a to bylo přeneseno na syna Karla Vincenze Sternischtie,
roku 1854 se na základě uděleného továrního oprávnění na výrobu vlněného zboží pro Brno a společenské smlouvy mezi otcem a synem firma změnila na veřejnou obchodní společnost C. Sternischtie et Comp. a majitelé požádali v srpnu téhož roku Zemský soud v Brně o zápis do obchodního rejstříku (v roce 1863 byla firma zapsána do nového obchodního rejstříku), společníky byli Karl Vincenz Sternischtie, manželka Franziska (která v roce 1862 přinesla věnem 5000 zl.) a později jeho syn Karl Josef Maria Sternischtie


odborné a zájmové organizace

člen správní rady C. k. privilegované moravskoslezské vzájemné pojišťovny v Brně,
cenzor filiálky Rakousko-uherské banky v Brně,
zástupce c. k. ministerstva pro kult a vyučování na odborné tkalcovské škole v Brně


poznámky

v úmrtním protokolu z roku 1910 je poznamenáno, že jeho rodné jméno je "Samohyl"partneři

Fanni/Franziska Sternischtie (Tuppy)
sňatek: 1852 v Přízřenicích (nyní část Brna)
události

1809
Založení firmy na výrobu vlněného zboží - fa Sternischtie
majitel firmy,
syn zakladatele


MJ, Jord


Aktualizováno: 07. 06. 2020