Internetová encyklopedie dějin Brna

Karl Vincenz Sternischtie

  Karl Vincenz Sternischtie


  • * 22.7.1832 Brno, předměstí velká Pekařská (nyní Kopečná ulice) – † 26.2.1910 Brno


  • průmyslník ve vlnařství, císařský rada


  • šlechtický predikát

   od 1898 von Carlshain

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   K roku 1890 firma zaměstnávala kolem 150 až 200 dělníků, pro které byla zavedena nemocenská a  penzijní pokladna, vdovská a sirotčí pokladna a úrazové pojištění.
   Své zboží prodávala v tuzemsku c. a k. armádě, pro potřeby jejího důstojnického sboru, ale také v cizině.
   Firma se podílela na výstavách ve Vídni, Mnichově, Paříži, Londýně a jinde, kde byly výrobky většinou oceněny zlatými medailemi a čestnými diplomy.


  • vyznamenání a pocty

   Zlatý záslužný kříž s korunou

  • jiné pocty

   titul císařský rada


  • zaměstnání

   v roce 1809 založil firmu na výrobu vlněného zboží na předměstí Velká Pekařská č. 68 (nyní Kopečná ulice č. 4 a 6) otec Karl SternischtieKarl Sternischtie starší, který se na podzim 1850 vzdal mistrovského práva a to bylo přeneseno na syna Karla Vincenze Sternischtie,
   roku 1854 se na základě uděleného továrního oprávnění na výrobu vlněného zboží pro Brno a společenské smlouvy mezi otcem a synem firma změnila na veřejnou obchodní společnost C. Sternischtie et Comp. a majitelé požádali v srpnu téhož roku Zemský soud v Brně o zápis do obchodního rejstříku (v roce 1863 byla firma zapsána do nového obchodního rejstříku), společníky byli Karl Vincenz Sternischtie, manželka Franziska (která v roce 1862 přinesla věnem 5000 zl.) a později jeho syn Karl Josef Maria Sternischtie

  • odborné a zájmové organizace

   člen správní rady C. k. privilegované moravskoslezské vzájemné pojišťovny v Brně,
   cenzor filiálky Rakousko-uherské banky v Brně,
   zástupce c. k. ministerstva pro kult a vyučování na odborné tkalcovské škole v Brně


  • poznámky

   v úmrtním protokolu z roku 1910 je poznamenáno, že jeho rodné jméno je "Samohyl"


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Fanni/Franziska Sternischtie (Tuppy)
   sňatek: 1852 v Přízřenicích (nyní část Brna)


  • děti

   Marie Franziska Karoline Schmalová (Sternischtie)
   Karoline Friderika Maria Pirchanová (Sternischtie)
   Karl Josef Maria Sternischtie


  • rodiče

   Josefa Sternischtie (Heinischová)
   Karl Sternischtie


  • události

   1809
   Založení firmy na výrobu vlněného zboží - fa Sternischtie
   majitel firmy,
   syn zakladatele


  • autor

   MJ, Jord


Aktualizováno: 16. 03. 2020