Karl Josef Maria Sternischtie

* 1.12.1869 Brno – † 26.2.1918 Brno


průmyslník ve vlnařství
dítě osobnosti: Karl Vincenz Sternischtie


šlechtický predikát

z Carlshainu (1898)


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko


zaměstnání

podílel se na činnosti rodinné firmy (C. Sternischtie et Comp.) nejprve jako úředník,
k roku 1893 je uveden jako vedoucí továrny,
roku 1907 mu byla udělena prokura podniku, přičemž zároveň byla udělena jeho švagrům Emilu st. Pirchanovi, profesoru v.v. a Franzi Adolfu Schmalovi,
roku 1908 mu otec předal vedení firmy,
již v roce 1913 však firma zastavila výrobu vlněného zboží a po jeho úmrtí vdova Marietta vrátila roku 1919 živnostenské oprávnění a požádala o výmaz z obchodního rejstříku


poznámky

manželé měli údajně zemřít na otravu


MJ, Jord


Aktualizováno: 07. 06. 2020