Internetová encyklopedie dějin Brna

Alois Naske

  Alois Naske


  • * 14.7.1853 Slezská Ostrava – † 3.1.1941 Brno


  • městský radní a zástupce starosty města Brna, řídící učitel, spoluzakladatel učňovského domu v Brně, odborný spisovatel a vydavatel


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   v roce 1878 poslán brněnskou obchodní a živnostenskou komorou na světovou výstavu v Paříži

  • příčina úmrtí

   krvácení do mozku


  • bydliště

   Brno, Augustinergasse 14


  • vzdělání

   C. k. vyšší reálka v Brně (absolvoval v roce 1870),
   1871–1872 C. k. vysoká škola technická ve Vídni,
   C. k. vysoká škola technická v Brně (1873)


  • dílo

   - Die Farben, In: Mährisches Schulblatt 1877.

   - Einiges über unvollständige Decimalzahlen, In: Lehrerbote, Znojmo 1877.

   - Der Zeichenunterricht an Volks- und Bürgerschulen, Brno 1877.

   - Der Zeichenunterricht auf der Pariser Weltausstellung, In: Österreichisches Schulbote, Vídeň 1878.

   - Die Volksschule und die Reformbetrebungen auf dem Gebiete des Kunstgewerbes, In: Mährisches Schulblatt 1878.

   - Die Frauenarbeitschulen auf der Pariser Weltausstellung, In: Zeitschrift für weibliche Bildung, Lipsko 1879.

   - Einiges über die Vorstellungen von Zahl- und Raumgrösen, In: Mährisches Schulblatt 1879.

   - Einiges über den Teller und seine Decoration, In: Österreichisches-ungarisches Thonwaarentechniker 1879.

   - Das Muster, angewendet zur Decoration keramischer Objecte, 1879.

   - Die Keramik auf der Weihnachtsaustellung im österreichisches Museum 1878, In: Österreichisches-ungarisches Thonwaarentechniker 1879.

   - Studien über das Flachornament und seine Geschichte, Brno 1880.

   - Das künstlerische Schaffen der Frauen, Brno 1880.

   - Zwanglose Bemerkungen aus der geometrischen Formenlehr, In: Mährisches Schulblatt 1884.

   - Historische Skizze der polychromie des Flachornamentes, In: Zeichenjournal von Petrzina 1881.

   - Studien über Flächendecoration mit besonderer Berücksichtigung des Hausrathes, In: Zeitschrift des Vereines österreichisches Zeichenlehrer 1880.

   - Friedrich Fröbel und sein Kindergarten, Brno 1882.

   - Geometrische Formenlehre für Mädchenschulen, Brno 1882.

   - Die Stadt der Kindergärten, 1883.

   - Die Aufgabe der deutschen Frau im Dienste ihrer Nation, Brno 1883.

   - Die principien der ornam. Flächendecoration, In: Westdeutsches Gewerbeblatt, Düsseldorf 1884.

   - Anregung zur Erzielung eines nationalen Vorganges beim zeichenunterrichte auf der Unter- und Mittelstufe der brünner Volksschulen, In: Mährisches Schulblatt 1884.

   - Festschrift des mährisches Gewerbevereines zur Feier seines 25jährigen Bestandes 1886.

   - Die Gewerbepolitische Bewegung in Österreich und ihre Schlagmorte, Brno 1896.

   - Bericht über die aus Anlass des fünfzigjährigen Bestandes der k. k. Technischen Hochschule in Brünn veranstalteten Festlichkeiten 14.–18. Oktober 1899, Brno 1900.

   - Denkschrift zur Feier des 40jährigen Bestandes des Mährischen Gewerbevereines in Brünn am 12. 5. 1901, Brno 1901.

   - Bericht über den Fünften österreichischen Kongress für erziehliche Knabenarbeit zu Brünn, 1905.

   - Die Bürgerschule und das praktische Leben: Vortrag gehalten in der Hauptversammlung des des deutschen Bürgerschullehrerbundes in Mähren am 30. Juli 1907, Brno 1907.

   - Die städtischen Knabenbeschäftigungsanstalten in Brünn. Bericht über die Entwicklung und den Stand derselben mit dem Ende des Schuljahres 1909/10, erstattet vom Inspektor dieser Austalten..., Brno 1910.

   - Die Brünner Bürgerversorgungsanstalt, Brno 1916.

   - Festschrift anlässlich der Feier des 70. jähr. Bestandes des Mähr. Gewerbevereines in Brünn, Brno 1931.


  • zaměstnání

   1872 asistent na C. k. vyšší reálce v Brně, kde pak v letech 1874 a 1875 působil jako výpomocný učitel matematiky a geometrie,
   16. 9. 1875 odborný učitel tzv. "kreslení od ruky" a matematiky na měšťanské vyšší dívčí škole v Brně,
   2. 1. 1894 jmenován ředitelem měšťanské školy v Brně na Veveří ulici (1884–1912),
   1898–1907 zástupce učitelů měšťanských škol při c. k. školní radě města Brna,
   8. 9. 1898 člen c. k. zkušební komise pro měšťanské školy,
   1. 9. 1911 – 1. 3. 1912 pověřen vedením úředních záležitostí c. k. školního inspektora pro město Brno,
   organizátor městské chlapecké zprostředkovatelny služeb (od roku 1905 její inspektor),
   vydavatel "Mährisches Gewerbeblatt", "Das Kleingewerbe" a "Mährische schlesische Gewerbezeitung",
   spoluzakladatel a zároveň první ředitel německého domu s nábytkem v Brně,
   od roku 1899 člen městské rady města Brna,
   21. 12. 1914 - II. náměstek starosty města Brna (1914–1918)

  • odborné a zájmové organizace

   od roku 1881 jednatel a od roku 1883 sekretář německého moravského živnostenského spolku


  • poznámky

   Zasloužil se o zřízení německé obecné školky v Brně. Pořádal kurzy ve vyučování kreslení na německých lidových a měšťanských školách. Zapojil se do příprav na uspořádání živnostenské vánoční výstavy Moravského živnostenského spolku.
   Pohřeb se konal 6. 1. 1941.


  • obrazy

   img6226.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Lida Naske (Storch)
   (první manželka) Emilie Naske (Leiter)
   sňatek: 24. 10. 1900 v Brně
   (druhá manželka)


  • ulice

   Augustinergasse
   bydliště v době úmrtí (dnes Jaselská)


  • události

   14. 10. 1899
   Oslavy k 50. výročí založení C. k. německé vysoké školy technické v Brně
   člen přípravného výboru


  • autor

   MJ, Menš


Aktualizováno: 11. 07. 2018

Alois Naske. MuMB - sbírky, C 208/5453.