Václav Ryšan

– † po 1616


soudní písař města Brna v letech 1550–1564


zajímavé okolnosti

Václav Ryšan se narodil někdy ve 30. letech 16. století v Modřicích jako nemanželské dítě; matka se s ním a dalšími čtyřmi sourozenci přestěhovala na brněnské předměstí - protože nemohla děti uživit, byly předány do městského špitálu (matka záhy zemřela)


bydliště

v roce 1554 si zakoupil dům na Horním trhu (Zelný trh, nelokalizován) za 650 zlatých moravských,
po sňatku (po roce 1560) s vdovou Markétou Kostlachovou získal další dům Mezi bohatými krámy (nelokalizován)


vzdělání

z městského špitálu se sirotek dostal na výchovu k tehdejšímu brněnskému radnímu písaři Dětřichu Goeschlovi,
v rovině úvah zůstává, zda Dětřich zajistil Václavu Ryšanovi jen soukromé školení nebo zda za jeho přispění prošel tento brněnskou městskou školou, případně některým mimobrněnským učilištěm,
i když neprošel univerzitním školením, jeho vzdělanost dosáhla vysoké úrovně, neboť je známa jeho korespondence s Jakubem Palaelogem (byl ctitelem učení Erasma Rotterdamského),
byl též autorem dnes již ztracené humanistické tragédie


zaměstnání

v roce 1547 byl přijat do služeb brněnské městské kanceláře,
1550–1564 vykonával úřad soudního písaře,
po odchodu z městských služeb se živil prodejem vlastního vína


poznámky

První žena, vdova Markéta Kostlachová si do manželství přivedla i své dva syny (Ondřeje a Hanuše).
K roku 1576 se připomíná i Václavova dcera, nelze určit zda je to jeho dítě a Markéty, nebo další dítě jeho první ženy.
Ani sňatek s měšťankou nemohl smazat v soudobém společenském chápání skvrnu Ryšanova nemanželského původu.
Městská rada jej nechápala jako plnoprávného spoluobyvatele a v prodeji vlastního vína (měl vinice v Hustopečích) mu v městě zabraňovala, přestože byl předtím řádným městským úředníkem.partneři

Markéta
Anna
sňatek: 1581


Jord


Aktualizováno: 03. 12. 2017