prof. JUDr. Jan Vážný

* 1.1.1891 Praha – † 18.4.1942 Mauthausen


profesor římského práva na PrF MU v Brně a v Bratislavě; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

zahynul v koncentračním táboře


bydliště

Brno:
- Sedlákova 16
- Rudišova 3


vzdělání

gymnázium v Truhlářské ulici v Praze (1909 maturita),
1909–1913 PrF české univerzity v Praze (1914 titul JUDr.),
studijní pobyty na univerzitě v Římě (1919–1920) a v Palermu (1922),
1920 titul docent, 1921 mimořádný profesor, 1927 řádný profesor římského práva


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce umučených brněnských vědců a učitelů vysokých škol v bývalém koncentračním táboře Mauthausen


dílo

Bibliografie in: M. Kadlecová – M. Židlická – K. Schelle, Život a dílo prof. JUDr. Jana Vážného. PrF MU 1993, s. 9–13.


zaměstnání

od roku 1914 soudní čekatel a v letech 1919–1921 soudce Vrchního zemského soudu v Praze,
1920–1921 přednášel na PrF v Praze,
1921–1927 PrF v Bratislavě,
1927–1942 PrF MU, na níž přednášel už od školního roku 1921/1922, jejím děkanem byl 1932/1933


odborné a zájmové organizace

Národní rada badatelská,
Šafaříkova učená společnost,
Právnická jednota moravská,
Istitutio di studi legislativi v Římě


poznámky

Zapojen do ilegálního hnutí vysokoškolských pedagogů, zatčen 23. prosince 1942. Vězněn v Brně a 4. 2. 1942 převezen do koncentračního tábora Mauthausen, kde podlehl nelidskému zacházení.pojmenované ulice

Vážného (Řečkovice)partneři

Pavla Vážná (Bulinová)
sňatek: 10. 6. 1918


děti

sourozenci

ulice

Sedlákova
bydliště Rudišova
bydliště


osoba na objektech

oběti okupace PrF MU
pamětní deska: Veveří 70/02


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 08. 05. 2019