Benedikt Edele

* 21.3.(?) 1797 Švábsko (dnes Německo) – † 30.3.1867 Brno


sochař


zajímavé okolnosti

sochařovy modely a kresby přešly po jeho smrti do majetku jeho přítele Adolfa Loose st.


bydliště

Brno, Ferdinandsgasse 431


vzdělání

1809–1812 vzdělán u řezbáře Konrada Follina ve Švábsku,
1813 praktikoval ve Vídni,
po roce 1814 praktikoval několik let v dílně sochaře J. Ch. Ruhla v Kasselu


dílo

zobrazit


zaměstnání

od roku 1821 působil v Brně:
- modelér vzorů pro výrobu v blanenských slévárnách
- tovaryš v sochařské dílně po zemřelém sochaři Franzi Rieitterovi na Grosse Bäckergasse č.p. 101 (dnes Pekařská 19)
- po roce 1823 si založil vlastní dílnu na Ferdinandsgasse č.p. 431 (dnes Masarykova 27)


poznámky

Dne 19. dubna 1823 byl přijat do sochařského spolku a dne 11. srpna 1823 mu byla udělena městská práva.


osoby

Josef Břenek
vyučil se v Edeleho sochařské dílně Adolf Loos
přítel Vincenc Josef Schrattenbach
B. Edele je autorem jeho náhrobku Wenzel Schwab
B. Edele tvořil ornamentální výzdobu barvířské provozovny W. Schwaba


partneři

Magdaléna Edele (Dobrohlavová, ovdovělá Reitterová)
sňatek: 25.4.1823, Brno, kostel Nanebevzetí Panny Marie
(první manželka)
Antonie Edele (Hamříková)
sňatek: 29.1.1852, Brno, kostel sv. Janů
(druhá manželka)ulice

Grosse Bäckergasse - Velká Pekařská
dílna (dnes Pekařská) Ferdinandsgasse (Ferdinandova)
bydliště doloženo v roce 1857 (dnes Masarykova)


objekty

sousoší sv. Anny s dítětem
sochařská realizace: Česká 6/03
možná autor


PeDro


Aktualizováno: 23. 01. 2023