Matyáš Ludvík Černovský

– † 1613 Toušeň u Brandýsa


dítě osobnosti: Mikuláš Černovský


šlechtický predikát

ze Švarcavy


zajímavé okolnosti

v roce 1610 napsal při pobytu na olomoucké akademii oslavnou báseň do sborníku Anatopyma, vydaném na počest Hynka Ignáce z Kolovrat


vzdělání

otec mu v poslední vůli odkázal 500 zlatých moravských na studia,
po ukončení brněnského jezuitského gymnázia se roku 1610 odebral společně s bratrem na olomouckou akademii,
roku 1611 odešel na studia do pražského Klementina, kde se zdržel krátce, neboť se oženil a odstěhoval se do Toušně (u Brandýsa)
Jord


Aktualizováno: 04. 04. 2019