Václav Cukr (Zucker)

* 18.1.1891 Radotín (dnes Prahy)


partner osoby: Marie Cukrová (Zuckerová)


zajímavé okolnosti

zemská správa politická v Opavě povolila 18. 12. 1926 změnu jména „Zucker“ na „Cukr“


bydliště

Brno, Dominikánské náměstí 5 (doloženo v roce 1913)


zaměstnání

kuchař v Brně


poznámky

syn Jana Zuckera (strojníka v Radotíně) a Josefy, rozené Hlaváčkovéosoby

Ferdinand Otisk
švagr, F. Otisk byl svědkem při sňatku V. Cukra (Zuckera)


partneři

Marie Cukrová (Zuckerová) (Otisková)
sňatek: 21. 10. 1913, Brno (kostel sv. Petra a Pavla na dómě),
manželství rozloučeno 20. 8. 1938 krajským soudem v Moravské Ostravě


Menš


Aktualizováno: 05. 02. 2023