doc. RNDr. Milič Sypták, CSc.

* 22.3.1907 Prusinovice – † 3.12.1983 Brno


matematik a učitel


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, Protektorát Čechy a Morava, ČSSR


vzdělání

reálné gymnázium v Holešově (absolvent v roce 1925),
PřF MU v Brně - obor matematika a deskriptivní geometrie (absolvent v roce 1929),
mimořádný posluchač VUT v Brně,
habilitace na katedře matematiky (absolvent v roce 1951)


dílo

jeho vědecké práce zasahují do oboru diferenciální geometrie n-rozměrného euklidovského prostoru a zaměřují se na studium speciálních křivek v En


zaměstnání

od roku 1929 výpomocný asistent v Matematickém ústavu přírodovědecké fakulty,
od roku 1932 učitel na měšťanské škole ve Zvolenu (Slovensko),
od roku 1933 asistent na VUT v Brně,
od roku 1939 reálné gymnázium v Novém Městě na Moravě,
průmyslová škola v Hradci Králové,
od roku 1946 PedF MU v Brně,
1949/1950 externí přednášky geometrie a algebry na přírodovědecké fakultě bratislavské univerzity,
1964–1970 vedoucí katedry geometrie


prameny, literatura

Www stránky

"Milič Sypták"


osoby


ZuHo


Aktualizováno: 20. 02. 2023