Max Weinstein

* 22.11.1893 Uherský Brod (okres Uherské Hradiště) – † 8.11.1941 Mauthausen


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 1. 10. 1941 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti k předání gestapu a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

zahynulzaměstnání

obchodní zástupce


poznámky

Usnesením okresního soudu civilního v Brně z 17. 9. 1947 stanoven den úmrtí původně na 31. 12. 1941. Týž soud přijal 6. 2. 1948 nové usnesení, kterým byl den úmrtí stanoven na 8. 11. 1941.


prameny, literatura

partneři

Cornelie Weinstein (Peržak)
sňatek: 24. 6. 1934, Brno (israel. matrika)ulice

Nádražní třída
bydliště doložené v roce 1934 (dnes Benešova) Koliště
bydliště v době odsouzení Hermann-Göring-Strasse - třída Hermanna Göringa
poslední adresa před deportací, dnes Masarykova


události

1. 10. 1941
Popravy v prvním stanném právu v Brně (středa 1. října)
stanným soudem odsouzen k předání gestapu


Menš


Aktualizováno: 07. 03. 2023