Jan Munka

– † kolem poloviny 1606


nobilitovaný brněnský měšťan


šlechtický predikát

z Ivančic a na Troubsku


zajímavé okolnosti

pod vlivem své druhé ženy Marty Habartovny z Trochovic změnil vyznání (luterán) a přestoupil k českým bratřím


bydliště

v letech 1556–1557 vlastnil rohový dům "Mezi bohatými krámy" (Radnická č. 1)


zaměstnání

v 70. letech 16. století se stal z pověření městské rady správcem majetku herburského kláštera včetně jeho části Troubska (Munka hospodařil především s ohledem na vlastní prospěch) - v té době zde byla započata stavba renesančního zámečku, na níž se podílel brněnský italský stavitel Antonio Gabri


poznámky

Od 50. do 70 let 16. století držel vinice na Židlochovicku. Zděděný majetek hospodárně spravoval a rozšiřoval - např. roku 1590 zakoupil ves Malešovice, kterou však ještě tentýž rok prodal, v roce 1595 zakoupil moravecký statek.


prameny, literatura

partneři

NN Munkovna
(první manželka) Marta (Habartovna)
(druhá manželka)

ulice

Radnická
majitel domu č. 1


události

8. 7. 1673
Dohoda města s kartuziánským klášterem
nobilitovaný brněnský měšťan
16. 2. 1598
Spor o výčep vína a prodej soli Munkovými poddanými
nobilitovaný brněnský měšťan
5. 7. 1594
Úpravy na mlýnském náhonu
vlastník mlýna na Radlase
28. 9. 1579
Městské dluhy
nobilitovaný brněnský měšťan
18. 6. 1572
Smlouva o opravách stavu na řece Svitavě
vladyka (jedna ze smluvních stran)


související odkazy

Jord


Aktualizováno: 14. 02. 2020