doc. PhDr. Hanuš Steiner, CSc.

* 15.5.1919 Brno – † 19.7.1982 Brno


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust (přežil)
pedagog, filozof
dítě osobností: Arnošt Steiner, Charlota Steinerová


bydliště

Ivančice, J. Schwarze 32 (poslední bydliště před deportací),
Brno, Stalingradské náměstí 5


vzdělání

německá obecná a měšťanská škola v Miroslavi,
české reálné gymnázium v Brně (1939 maturita),
FF MU v Brně - obory ruština a angličtina, ruštinu poté vyměnil za filozofii (1953 PhDr., 1964 CSc., 1966 doc.)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1939–prosinec 1941 soustružnická dílna otce v Ivančicích,
důl Kukla v Oslavanech - dělník,
po válce krátce působil jako úředník a středoškolský profesor,
1950–1952 Státní ústav moderních řečí - vedoucí,
1952–1976 FF MU v Brně - pedagog; po roce 1970 mu byla z politických důvodů zakázána pedagogická činnost, na katedře filozofie, sociologie a logiky FF MU pracoval jako odborný pracovník-specialista


politická orientace

KSČ (od roku 1938)


odborné a zájmové organizace

Fyziologický ústav AV ČR


hrob

Židovský hřbitov, řada 9, hrob 19, sekce 34


poznámky

V roce 1938 se jeho rodina přestěhovala z Miroslavi do Ivančic. V témže roce vstoupil do KSČ, po 15. březnu 1939 se zapojil do odboje v Brně.
Dne 5. 4. 1942 byl s rodiči deportován transportem Ai-747 do Terezína, kde se jejich cesty rozdělily. Hanuš byl deportován dne 1. 2. 1942 transportem Cu-459 do Osvětimi, odkud přešel s transportem smrti do Mauthausenu, zde se dočkal osvobození Američany.
Po válce vystudoval FF MU v Brně, na které působil až do odchodu do důchodu v roce 1976.

ulice

Stalingradské náměstí
bydliště doložené v roce 1948, dnes Obilní trh


stavby

Židovský hřbitov
Nezamyslova 27/395
místo posledního odpočinku


události

8. 4. 1942
Transport židovských občanů z Brna s označením "Ai"
v transportu měl číslo 747, přežil


související odkazy

LucKub


Aktualizováno: 18. 04. 2024