Vladimír Hanačík

* 23.11.1861 Brno – † 11.1.1954 Praha


ekonom, politik; V. ministr financí ČSR (1921); viceprezident zemského finančního ředitelství v Brně a Praze
dítě osobnosti: Josef Hanačík
bratr osobnosti: Vojtěch Hanačík


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

jeho otec byl gymnaziálním profesorem, dědeček z matčiny strany Franz Schier profesorem, poté ředitelem gymnázia v Jičíně


bydliště

Brno, Kiosk 1


vzdělání

středoškolská studia v Brně,
1879–1883 PF UK v Praze


dílo

po vzniku ČSR se podílel na organizaci nové československé finanční správy, patřil k blízkým spolupracovníkům ministra financí A. Rašína


zaměstnání

v roce 1883 nastoupil praxi u Zemského finančního ředitelství v Praze,
později působil jako berní referent v Sušici, Mělníku, Rakovníku a Hořovicích,
1899 ministerstvo financí ve Vídni,
po návratu do Prahy byl pověřen účastí na organizaci chystané reformy osobních daní,
Zemské finanční ředitelství:
- sekce direktní
- referent všeobecné daně výběrové
- 1911–1915 viceprezident v Brně
- 1915–1919 viceprezident v Praze,
21. 3.– 26. 9. 1921 ministr financí ČSR,
Bankovní úřad při Ministerstvu financí - předseda bankovního výboru,
nadále pracoval také jako prezident ZFŘ


hrob

Vinohradský hřbitov v Praze


poznámky

příjmení uváděno také jako Hanáčík/Hanáčik (-LucKub)

sourozenci

ulice

Lažanskýplatz + Am Kiosk (Lažanského náměstí + Na kiosku)
bydliště doložené v roce 1870, dnes Moravské náměstíLucKub


Aktualizováno: 19. 07. 2023