prof. Václav Menčík

* 22.11.1926 Brno – † 5.11.2013


malíř, grafik a pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

reálné gymnázium v Olomouci,
1946–1951 VŠUP v Praze (u Emila Filly a Josefa Nováka)


dílo

Jeho tvorba směřovala zpočátku pod výrazným vlivem Emila Filly ke kubismu. Ve své volné tvorbě se zabýval převážně grafikou, především moderním uměleckým sítotiskem, později se zaměřil již jen na malbu.
V letech 1954–1964 vystavoval se skupinou Trasa 54 v brněnské Galerii mladých (1957), dále v Bratislavě v Galerii C. Majerníka (1959) a dalších městech. Do roku 1996 ze zúčastnil dalších 105 skupinových výstav u nás i v zahraničí.
V roce 1996 uspořádal svou samostatnou výstavu v pražské Galerii 33 a v roce 2000 v turnovské Galerii Granát. Svou prací přispěl Václav Menčík i do různých časopisů a novin jako například Mladý hlasatel, Proud, Mladá fronta aj.
Jeho díla jsou zastoupeny ve sbírkách Národní galerie v Praze, Středočeské galerie v Praze, dále ve sbírkách Českého pavilonu Mezinárodního pavilonu v Osvětimi.


zaměstnání

1951–1953 VŠUP v Praze (asistent u Emila Filly),
umělec ve svobodném povolání,
1968–1991 VŠUP v Praze (pedagog)


odborné a zájmové organizace

umělecká skupina Trasa 54,
1967–1971 výtvarná skupina Radar,
1993 Jednota umělců výtvarných,
od roku 1995 výtvarná skupina Tolerance 95


prameny, literatura


hub


Aktualizováno: 11. 08. 2023