Jan ml. Mencl

* 5.4.1588 Brno – † začátkem 1648


soudní zeměpanský úředník, první kancléř královského tribunálu v Brně


šlechtický titul

rytíř


šlechtický predikát

z Kolsdorfu


zajímavé okolnosti

Po odchodu otce z Brna dokončil svá studia v Praze.
Svou profesní kariéru zakončil opětovně v Brně. Byl pilným a spolehlivým soudním úředníkem - i v době druhého obléhání Brna Švédy neopustil svůj úřad a setrval ve městě (na rozdíl od dalších zaměstnanců, kteří utekli do Vídně).
Byl pohřben v Praze v kostele sv. Tomáše, v rodinné hrobce v kapli sv. Doroty (lze se domnívat, že zde byl již pohřben i jeho otec Jan Mencl, kdysi brněnský radní písař).


vzdělání

studium na pražské jezuitské akademii,
za studií v letech 1606–1607 napsal dva drobné literární příspěvky


zaměstnání

v roce 1622 byl jmenován radou nad apelacemi,
1637–1648 se stal prvním kancléřem moravského královského tribunálu


poznámky

jako kancléř královského tribunálu pobíral roční plat 1200 zlatých moravskýchJord


Aktualizováno: 01. 04. 2013