prof. Ing. Karel Kříž, CSc.

* 9.7.1921 Osová Bítýška (okres Žďár nad Sázavou)


profesor VUT v Brně; signatář Charty 77


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

II. státní reálka v Brně,
od roku 1939 Vysoká škola technická Dra E. Beneše v Brně (dnes VUT) - strojní fakulta,
po uzavření vysokých škol za okupace studoval brněnskou konzervatoř - obor hra na lesní roh, a zároveň OA s maturitou, kterou absolvoval v roce 1943,
po válce studoval na Vysoké škole obchodní (dnes ČVUT) v Praze (1950 promoce)


dílo

Ve své odborné činnosti se zabýval tzv. transformačním problémem. Publikoval v odborných periodikách a napsal dvě monografie (Počáteční transformace ekonomického hodnocení a Matematické modelování ekonomického hodnocení).


zaměstnání

od roku 1945 Obchodní akademie v Praze - suplující profesor,
UP v Brně - náměstek ředitele,
VUT v Brně:
- Stavební fakulta, katedra ekonomiky
- Fakulta elektrotechniky (1958 habilitace),
v rámci normalizačního procesu musel VUT opustit a živil se jako nákupčí kůží u n. p. Kara,
během rehabilitačního řízení jej na návrh vědecké rady VUT jmenoval prezident republiky v roce 1990 profesorem pro obor národního hospodářství


prameny, literatura

LucKub


Aktualizováno: 21. 09. 2023