Jana Kopečková

* 2.9.1903 Lešná (okres Vsetín) – † 1.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


rodné jméno

Honková


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzena stanným soudem v Brně 1. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popravena


bydliště

Lešná čp. 37


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam


jiné pocty

její jméno se nachází na pomníku obětí druhé světové války v Lešné (okres Vsetín) a v památníku obětí druhé světové války v Hrabyni


zaměstnání

hostinská v Lešné, v matrice zemřelých uvedena jako „pomocnice v domácnosti“


hrob

hřbitov v Lešné (kenotaf)


poznámky

V době popravy byla vdovou. Zpopelněna v Krematoriu města Brna dne 2. 6. 1942, číslo kremace 5771.
(Rodinné vztahy pro naši encyklopedii upřesnil dne 12. 6. 2012 pan Vladimír Stančík. Děkujeme.)
sourozenci

události

2. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 30. 5. a 1. 6. 1942
v protokolu uvedena pod číslem 2225 f
1. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pondělí 1. června)
jedna z popravenýchMenš


Aktualizováno: 18. 06. 2022