Jaroslav Skácel

* 13.8.1898 Prosenice (okres Přerov) – † 4.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

v tisku rozsudek zdůvodněn takto: „odsouzení /.../, ačkoli věděli o zostřené ohlašovací povinnosti, vědomě opominuli se policejně přihlásiti“ (tedy nesplnění přihlašovací povinnosti -Menš)


příčina úmrtí

popravenzaměstnání

pomocný dělník


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 5. 6. 1942, číslo kremace 5807ulice

Kolonie Pod Stránskou skálou (Kolonie Unter dem Stránskýfelsen)
bydliště v době popravy (dnes Podstránská)


události

5. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 4. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2253 h
4. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (čtvrtek 4. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 24. 06. 2022