prof. Dr. Ivan Stěpanovič Melechov, dr. h. c.

* 15.9.1905 Žarovicha, nyní součást města Archangelsk – † 6.12.1994 Moskva


mezinárodní odborník v oboru lesnické typologie, lesního hospodářství a lesních nauk; čestný doktor Vysoké školy zemědělské


národnost

ruská


státní příslušnost

Ruská federace


čestný doktorát

Vysoká škola zemědělská v Brně (17. 11. 1966)


jiné pocty

na domě kde žil (v Archangelsku) se nachází jeho pamětní deska


pojmenováno

vědecká Melechovská čtení - konající se v regionu, odkud pocházelprameny, literatura

Ostatní literatura

"Sto tváří MENDELU"


Jis, Han, Mika, PeDro


Aktualizováno: 29. 09. 2022