Jaroslav Hermann

* 5.2.1908 Prostějov – † 13.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Prostějov, Dobytčí trh 71 (rodný dům),
Brno, Sandstätte - Na pískách 2


vzdělání

reálka v Prostějově (1926 maturita)


zaměstnání

adjunkt zemského úřadu


poznámky

Zapojen do odboje v Obraně národa (policejní skupina). V době popravy byl svobodný. Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 15. 6. 1942.
Datum narození ověřeno v matrice (-Menš).
ulice

Sandstätte - Na pískách
bydliště v době popravy (dnes Bayerova)


události

15. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 13. a 14. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2343 l
13. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (sobota 13. června)
jeden z popravených


Menš, Kopin


Aktualizováno: 23. 10. 2019