Rudolf Freund

* 30.9.1876 Chocerady (okres Benešov) – † 15.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

stanným soudem v Brně odsouzen 15. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti k smrti a zabavení majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Holešov, Příční 144


zaměstnání

obchodník


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 16. 6. 1942, do úmrtního protokolu zapsán dodatečně s popravenými ze 16. 6. 1942události

17. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 16. 6. a 15. 6. (dodatek) 1942
v protokolu uveden pod číslem 2380 a
15. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pondělí 15. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 26. 03. 2018