Stanislav Teichmann

* 13.2.1911 Pňovice (okres Olomouc) – † 19.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 19. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Olomouc, Novopovelská 46


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku světových válek v Pňovicích


zaměstnání

typograf


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna 21. 6. 1942, číslo kremace 5957
události

20. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 19. 6. 1942
v úmrtním protokolu uveden pod číslem 2420e
19. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pátek 19. června)
jeden z popravenýchMenš


Aktualizováno: 24. 08. 2023