Karel Svoboda

* 3.12.1883 Dvůr Králové nad Labem (okres Trutnov) – † 19.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

stanným soudem v Brně odsouzen 19. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Olomouc-Hodolany, Dvořákova 19


zaměstnání

bývalý kapitán čs. armády (v době úmrtí)


poznámky

Za první světové války byl strážmistrem 2. dragounského pluku rakousko-uherské armády. Zajat 22. 10. 1914 v Karpatech, do legií se přihlásil v Šentatě, datum neuvedeno. Do čs. legie v Rusku zařazen 25. 9. 1918, 2. jízdní pluk, vojín. Konec v legiích neuveden, poslední útvar: 2. jízdní pluk, poslední hodnost: poručík. Pokračoval ve službě v čs. armádě.
Důvodem popravy ve druhém stanném právu byla pomoc osobě, která se skrývala, bližší podrobnosti zatím neznáme. Zpopelněn v Krematoriu města Brna 22. 6. 1942.osoby

Vladimír Šural
spolupráce v odboji


události

20. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 19. 6. 1942
v úmrtním protokolu uveden pod číslem 2420ch
19. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pátek 19. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 04. 04. 2020