Encyklopedie dějin města Brna

Otakar Zahálka

  Otakar Zahálka


  • * 30.9.1891 Těšenov, okr. Pelhřimov – † 21.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Zlín, U Lomu (Beim Steinbruch) čp. 638


  • vzdělání

   1902–1906 gymnázium v Rokycanech (první rok) a Pelhřimově,
   učitelský ústav v Soběslavi (24. 6. 1910 maturitní zkouška s vyznamenáním),
   státní zkouška ze hry na housle na pražské konzervatoři,
   Vysoká vojenská škola válečná (1922, tzv. Štefánikův ročník)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1918,
   Štefánikův řád,
   francouzský Válečný kříž Croix de guerre,
   francouzský Řád čestné legie,
   Revoluční spojenecká medaile,
   Československý válečný kříž 1939 in memoriam převzala v říjnu 1945 manželka)

  • jiné pocty

   divizní generál in memoriam (1946),
   uveden na pomníku obětí 2. světové války ve Zlíně, sad Komenského,
   samostatné pamětní desky má v Hranicích na budově bývalé vojenské akademie a ve Zlíně v bývalých průmyslových kolejích, dále je jeho jméno uvedeno na pomníku obětí 1. a 2. světové války ve Zborovicích.


  • zaměstnání

   1910–1914 učitel v Dolní Cerekvi, Holicích, Rosicích u Pardubic,
   voják z povolání (brigádní generál),
   velitel vojenské akademie v Hranicích (1. 9. 1934 – 1. 5. 1939),
   v roce 1938 velitel 8. mobilní divize (od 1. 1. 1940 ve výslužbě),
   vychovatel koleje ve Zlíně, úředník daňového oddělení Baťových závodů

  • odborné a zájmové organizace

   po Mnichovu 1938 byl předsedou delimitační komise severomoravského regionu pro přesné rozhraničení zabraného území


  • poznámky

   Za 1. světové války 1. 8. 1914 prezentován u střeleckého pluku č. 12 v Čáslavi, absolvoval základní výcvik, na přelomu let 1914/1915 školu pro důstojníky pěchoty v záloze. Dne 18. 3. 1915 odešel na frontu v Karpatech, již 30. 3. 1915 přeběhl u Svidníku k Rusům. V zajetí byl do 25. 6. 1916 (naposled Bobrov ve Voroněžské gubernii), zde se 1. 2. 1916 přihlásil do legií. Do čs. legie v Rusku zařazen jako střelec 1. střeleckého pluku v Kyjevě. V době od 1. 9. 1916 do 7. 1. 1817 absolvoval důstojnický kurs v Borispolu. Od 8. 4. 1917 do 8. 3. 1918 velitel čety, 6. střelecký pluk, od 20. 6. 1917 pak jako II. plukovní pobočník a velitel telegrafní čety.
   Dne 9. 3. 1918 přemístěn ke štábu čs. vojska na Rusi jako přednosta spojovací služby. Tuto práci vykonával až do 5. 12. 1919. Dne 6. 12. 1919 z rodinných důvodů předčasně odeslán do Československa, sem přijel jako kapitán ruských legií v únoru 1920. Poté působil v československé armádě (podrobně viz publikace Stehlík - Lach), naposled od 28. 2. 1934 do likvidace čs. armády jako velitel Vojenské akademie v Hranicích. Poté zaměstnán u Ministerstva školství a národní osvěty.
   K 1. 1. 1940 odešel do výslužby, nastoupil ve Zlíně jako vychovatel v kolejích pro absolventy Baťových škol. Jako legionář musel místo v lednu 1941 opustit, pak nastoupil jako úředník v daňovém oddělení Baťových závodů. Od dubna 1939 se zapojil do odboje (třetí zemský velitel Obrany národa od května 1940). Zatčen 3. 5. 1942 v Brně a vězněn v Kounicových kolejích. Zde odsouzen stanným soudem a zastřelen. Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 22. 6. 1942.

   V databázi www.vuapraha.army.cz je nesprávně rok narození 1881.
   Dne 9. 2. 2011 poskytl pro naši encyklopedii Ing. Petr Cimala cenné informace k osobnosti generála O. Zahálky, děkujeme. Velmi podstatným způsobem doplnil životopisné údaje rodiny a fotografie poskytl jeho syn, Jaromír Zahálka z České Lípy. Děkujeme.


  • soubory ke stažení

   Osobní peripetie padesátých let.pdf [93.6 kB]

  • Ze vzpomínek protektorátního pubescenta.pdf [590 kB]


  • obrazy

   Panoramatický pohled na Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. Pohlednici zaslal pan Jaromír Zahálka, syn Otakara Zahálky. Děkujeme. Pohled na budovu Baťovy průmyslové koleje, zv. Tomášov, kde byl Otakar Zahálka zaměstnán. Pohlednici zaslal pan Jaromír Zahálka, syn Otakara Zahálky. Děkujeme. Slavnostní jmenování absolventů Vojenské akademie v Hranicích (náčelník hlavního štábu gen. Ludvík Krejčí a velitel Vojenské akademie Otakar Zahálka), 14. 8. 1938. Fotografii zaslal pan Jaromír Zahálka, syn Otakara Zahálky. Děkujeme. Pamětní deska Otakara Zahálky ve zlínských průmyslových kolejích. Fotografii zaslal pan Jaromír Zahálka, syn Otakara Zahálky. Děkujeme.  Pamětní deska Otakara Zahálky na budově bývalé Vojenské akademie v Hranicích na Moravě. Fotografii zaslal pan Jaromír Zahálka, syn Otakara Zahálky. Děkujeme. Program jednoho z českých kulturních večerů pořádaných čs. dobrovolci, kteří v Rusku propagovali českou kulturu. Snímek zaslal pan Jaromír Zahálka, syn Otakara Zahálky. Děkujeme. Program jednoho z českých kulturních večerů pořádaných čs. dobrovolci, kteří v Rusku propagovali českou kulturu. Snímek zaslal pan Jaromír Zahálka, syn Otakara Zahálky. Děkujeme. Text hymny a dalších národních písní, které zazněly v rámci programu českých kulturních večerů pořádaných čs. dobrovolci, kteří v Rusku propagovali českou kulturu. Snímek zaslal pan Jaromír Zahálka, syn Otakara Zahálky. Děkujeme.... Otakar Zahálka jako vedoucí průmyslových kolejí ve Zlíně. Fotografii zaslal pan Jaromír Zahálka, syn Otakara Zahálky. Děkujeme.  Otakar Zahálka v době služby v Hranicích na Moravě.. Fotografii zaslal pan Jaromír Zahálka, syn Otakara Zahálky. Děkujeme.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Zvedli své hlavy mezi prvními. Příspěvek k dějinám Obrany národa na Moravě "
   "Úmrtní protokol z roku 1942"
   "Památník 1939–1945 "
   "Detail legionáře"
   "Otakar Zahálka"
   "Album bývalých příslušníků a zakladatelů 6. střeleckého Hanáckého pluku"
   "Obrana národa na Ostravsku"
   "Obrana národa na Brněnsku 15.3.1939-29.2.1940"
   "První a druhé stanné právo na Moravě (1941–1942)"
   "Vlast a čest byly jim dražší nežli život"


  • partneři

   Nataša Zahálková
   sňatek: 19. 5. 1917, Kyjev
   (první manželka)
   Jelena Zahálková (Hanáková)
   sňatek: 21. 6. 1924, Opava
   (druhá manželka)


  • děti

   Jaromír Zahálka
   Jiří (Jurij) Zahálka
   Jindřiška Černá (Zahálková)


  • rodiče

   František Zahálka
   Aloisie Zahálková (Smrčková)


  • události

   22. 6. 1942
   Zápis popravených v Brně 20. 6. a 21. 6. 1942
   v protokolu uveden pod číslem 2438/v
   21. 6. 1942
   Popravy ve druhém stanném právu v Brně (neděle 21. června)
   jeden z popravených


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 02. 10. 2014

Panoramatický pohled na Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. Pohlednici zaslal pan Jaromír Zahálka, syn Otakara Zahálky. Děkujeme.