Internetová encyklopedie dějin města Brna

František Žilka

  ThDr. František Žilka


  • * 1.6.1871 Dolní Rozsíčka (okr. Žďár nad Sázavou) – † 9.2.1944 Praha


  • teolog, historik, spisovatel


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Představitel meziválečné Českobratrské církve evangelické. Stoupenec liberálního protestantismu.


  • vzdělání

   jednotřídka,
   české gymnázium v Brně (absolvoval v roce 1890),
   Učňovská škola, odborné oddělení pro kovodělné živnosti


  • dílo

   zobrazit - Monografie František Palacký (1898)
   - Jan Hus (1899)
   - Jan Kalvín (1909)
   - Dějiny světových náboženství (1924)
   - Dějiny novozákonní doby (1925)
   - Ježíš Kristus I-II (1942–1947)
   - český překlad Nového zákona (1933)

   překládal ze starořečtiny, němčiny a angličtiny


  • zaměstnání

   1901–1919 farář v Táboře a na Mělníce,
   od roku 1919 řádný profesor novozákonní vědy na evangelické bohoslovecké fakultě v Praze,
   redaktor časopisu Kalich,
   spoluredaktor Kostnických jisker


  • poznámky

   Jan Tenora se zmiňuje o dvou nejstarších rodech v Dolní Rozsíčce - jsou to Palečkové a Žilkové.
   (In: Tenora, Jan: Vlastivěda moravská, Bystřický okres. Brno 1907. s. 187.)


  • obrazy

   img0349.jpg


  • pojmenované ulice

   Žilkova (Řečkovice)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Český biografický slovník XX. století"


  • autor

   Do


Aktualizováno: 27. 05. 2018

František Žilka. Album representantů všech oborů veřejného života Česko-slovenského, Praha 1927, 1202 s.