ThDr. František Žilka

* 1.6.1871 Dolní Rozsíčka (okres Žďár nad Sázavou) – † 9.2.1 944 Praha


teolog, historik, spisovatel


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Představitel meziválečné Českobratrské církve evangelické. Stoupenec liberálního protestantismu.


vzdělání

jednotřídka,
české gymnázium v Brně (absolvoval v roce 1890),
Učňovská škola, odborné oddělení pro kovodělné živnosti


dílo

zobrazit


zaměstnání

1901–1919 farář v Táboře a na Mělníce,
od roku 1919 řádný profesor novozákonní vědy na evangelické bohoslovecké fakultě v Praze,
redaktor časopisu Kalich,
spoluredaktor Kostnických jisker


poznámky

Jan Tenora se zmiňuje o dvou nejstarších rodech v Dolní Rozsíčce - jsou to Palečkové a Žilkové.
(In: Tenora, Jan: Vlastivěda moravská, Bystřický okres. Brno 1907. s. 187.)pojmenované ulice

Žilkova (Řečkovice)


prameny, literatura

Do


Aktualizováno: 21. 03. 2019