Josef Čermák

* 12.7.1923 Kuchařovice (okres Znojmo) – † 29.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 29. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


bydliště

Kuchařovice čp. 94


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí světových válek v Kuchařovicích


zaměstnání

pomocný čalouník


poznámky

Autoři Vašek - Štěpánek uvádějí, že „obvinění z nepřátelské činnosti postrádalo jakoukoliv věrohodnost a bylo zřejmou provokací“. Důvodem popravy mělo být schvalování atentátu na R. Heydricha.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna 30. 6. 1942.osoby

Bedřich Křivánek
společně popraveni František Plaček
společně popraveni Josef Smrčka
společně popraveni


události

30. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 29. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2543/a
29. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pondělí 29. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 11. 12. 2019