Julie Blažejová

* 15.4.1906 Olomouc (okres Olomouc) – † 30.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


rodné jméno

Kubálková


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzena stanným soudem v Brně 30. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popravena


bydliště

Olomouc, Zur Spitze 13


jiné pocty

její jméno je uvedeno na pamětní desce v Olomouci, ulice 17. listopadu


zaměstnání

v domácnosti


poznámky

zpopelněna v Krematoriu města Brna 1. 7. 1942, číslo kremace 6086
osoby

František Smékal
společně souzeni a popraveni


události

1. 7. 1942
Zápis popravených v Brně 30. 6. 1942
v protokolu uvedena pod číslem 2557/i
30. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (úterý 30. června)
jedna z popravenýchMenš


Aktualizováno: 08. 01. 2024