Karel Sovíček

* 1.8.1927 Brno – † 9.6.2000 Duisburg (SRN)


houslista a pedagog


zajímavé okolnosti

Hře na housle se začal učit již v pěti letech, později se naučil hrát i na violu, klavír a klarinet. Hře na housle se učil nejdříve soukromě u brněnských hudebníků Františka Novotného, Jindřicha Kubíčka a Otakara Pejši.


bydliště

Brno:
- Soudní 3
- později Příční 17 (do roku 1956),
Plzeň (1956–1961),
Praha (1962–1967),
Německo (od roku 1967, od roku 1972 nelegálně)


vzdělání

1933–1937 pětitřídní smíšená obecná škola Bratislavská 58,
1937–1938 pětitřídní chlapecká obecná škola Na Zvonařce,
1938–1939 měšťanská škola chlapecká Na Zvonařce,
1939–1941 měšťanská škola chlapecká Deblínská 2,
1941–1942 měšťanská škola chlapecká Jánská č. 22,
1942–1947 Státní konzervatoř v Brně (u prof. Františka Kudláčka),
1947–1952 JAMU (u prof. Františka Kudláčka),
soukromě u prof. Jaroslava Pekelského v Praze


jiné pocty

Po jednom z posledních koncertů v jeho působišti v severoněmeckém Kielu recenze uváděly, že „Karel Sovíček vynikl svým krásným tónem, čistou intonací a svižným, jiskřivým zápalem a předvedl tím znamenitost československé houslové školy“.
V březnu 1995 obdržel od tehdejšího velvyslance České republiky Jiřího Gruši děkovný dopis: „Vážený mistře, dovolte, abych Vám tímto poděkoval za Vaše koncertní vystoupení, kterým jste společně s Vašimi kolegy obohatil program IV. březnového setkání krajanů a přispěl tak k důstojné oslavě narozenin našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka…“.
Úmrtí Karla Sovíčka hodnotil německý tisk slovy: „V Karlu Sovíčkovi jsme ztratili nejen skvělého houslistu, ale i přívětivého a humorného člověka. Byl nám přítelem a vzorem.“


dílo

zobrazit


zaměstnání

1949–1955 houslista Symfonického orchestru brněnského rozhlasu,
1953–1955 asistent na JAMU,
1956–1961 první koncertní mistr orchestru divadla J. K. Tyla v Plzni,
1962–1965, 1966–1967 druhý koncertní mistr Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK,
1965–1966 první koncertní mistr devadesátičlenného Metropolitního symfonického orchestru v japonském Tokiu,
1967–1968 koncertní mistr Komorního orchestru falckého kurfířství v Mannheimu,
1968–1971 druhý koncertní mistr Symfonického orchestru Městského divadla v Kielu,
1971–1995 koncertní mistr Symfonického orchestru Městského divadla v západoněmeckém Duisburgu,
od roku 1977 vysokoškolský učitel houslí na Universität-GH v Duisburgu,
1995–2000 koncertní mistr Niederrheinisches Kammerorchester Moers,
od roku 1995 učitel houslové hry na hudební škole v Kleve,
od roku 1996 koncertní mistr Collegium Musicum Krefeld


poznámky

Navzdory svému působení v zahraničí se Karel Sovíček vždy hrdě hlásil ke svému rodišti, ponechal si české státní občanství a zúčastnil se prvních svobodných voleb.
(Informace pro naši encyklopedii poskytl pan Martin Kareš, vnuk pana Sovíčka. Děkujeme.)partneři


ulice

Soudní
bydliště Příční (Quergasse)
bydliště


události

14. 11. 1954
Odhalení pamětní desky Leoše Janáčka a slavnostní koncert
účinkující při koncertu


související odkazy

Jis


Aktualizováno: 05. 06. 2020