Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Bezděk

  Jan Bezděk


  • * 15.12.1907 Martinice (okres Kroměříž) – † 18.3.1943 Frankfurt nad Mohanem


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Brno-Královo Pole, Na čtvrtkách 13


  • vzdělání

   základní škola Martinice, okr. Kroměříž

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam (17. 11. 1945)

  • jiné pocty

   pamětní deska ve škole v Martinicích,
   „Základní škola Jana Bezděka Martinice, okr. Kroměříž“ (pojmenování od 16. 8. 2008, v rámci oslav 150. výročí školy)


  • zaměstnání

   technický úředník na ředitelství Československých státních drah v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol Brno-Královo Pole


  • poznámky

   Jan Bezděk patřil k těm, kteří se angažovali v odporu proti důsledkům kapitulace, mnichovského diktátu a okupace. Od počátku pracoval v odbojové organizaci Obrana národa ve velmi aktivní železniční skupině. Brněnští železničáři se zapojili v přípravě ozbrojeného odporu distribucí zbraní různým odbojovým skupinám na Moravě a v přípravě diverzních akcí, zaměřených proti německým vojenským transportům. Organizovali také přechod ohrožených odpůrců fašismu do zahraničí a podíleli se na zpravodajské činnosti a šíření ilegálních tiskovin.
   Jan Bezděk byl gestapem zatčen 16. 2. 1940, vězněn v Sušilových a Kounicových kolejích v Brně, poté ve Vratislavi (cela 229/B II, doloženo k datu 8. 2. 1941) a na Mírově.
   V březnu 1941 byl převezen k soudnímu řízení do Diezu (Diez a.d. Lahn) a Frankfurtu (Frankfurt am Main). Soud s brněnskou skupinou Bezděk, Kubinger, Smutný, VlkWilka se konal ve Frankfurtu nad Mohanem, všichni (s výjimkou Aloise Kubingera), obžalovaní byli odsouzeni 20. 10. 1942 k smrti bez práva odvolání pro velezrádnou činnost a přípravu teroristických akcí, a v podvečer dne 18. 3. 1943 popraveni.
   Podle přípisu protektorátního ředitelství drah z 8. 1. 1943 byla manželce zastavena výplata „odpočivných platů“ k 31. 12. 1942, protože byl Jan Bezděk odsouzen k trestu smrti a trvalé ztrátě cti.
   V roce 1945 bylo ve Frankfurtu nalezeno 20 uren s popelem popravených brněnských odbojářů. Všichni byli zapojeni do aktivit Obrany národa. Tyto urny byly převezeny v září 1967 do Brna a s vojenskými poctami pietně uloženy na brněnském Ústředním hřbitově. Ze skupiny Wilka, Smutný, Bezděk, KubingerVlk se podařilo najít urny jen prvních dvou.
   Velvyslanectví ČR v Bonnu následně rodině Jana Bezděka zprostředkovalo informaci z hesenského Hlavního státního archivu, potvrzující konání soudního procesu a vykonání popravy s tím, že tělesné pozůstatky popravených nebyly v řadě případů zpopelněny, ale byly poskytnuty anatomickým ústavům ve Frankfurtu a Giesenu.

   Podrobné a na základě úředních dokumentů ověřené údaje k životopisu a obrazovou dokumentaci pro naši encyklopedii poskytl dne 18. 7. 2012 doc. dr. Milan Bezděk.
   Fotografii pamětní desky v Martinicích pro naši encyklopedii zaslala dne 18. 3. 2009 paní Věra Bezděková. Oběma děkujeme.


  • obrazy

   img8479.jpg img15030.jpg img15031.jpg img15032.jpg img15033.jpg img15034.jpg img15035.jpg img15036.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Alois Kubinger
   spolupráce v odboji, společně souzeni ve Frankfurtu nad Mohanem Antonín Smutný
   spolupráce v odboji, společně souzeni ve Frankfurtu nad Mohanem Oldřich Vilka (Wilka)
   spolupráce v odboji, společně souzeni ve Frankfurtu nad Mohanem Rudolf Vlk
   spolupráce v odboji, společně souzeni ve Frankfurtu nad Mohanem


  • partneři

   Ludmila Bezděková


  • děti

   Jan Bezděk
   Milan Bezděk


  • ulice

   Na čtvrtkách
   bydliště (dnes Mečířova)


  • osoba na objektech

   oběti okupace
   pamětní deska: Kounicova 26/01


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 24. 07. 2019

Pamětní deska věnovaná Janu Bezděkovi, která je umístěna na škole v Martinicích. Fotografii poskytla paní Věra Bezděková, děkujeme.