Leon Theodor Jan Steinblink

* 8.11.1896 Uherský Ostroh – † 16.1.1973 Uherský Ostroh


ředitel Zahradnické školy v Brně-Bohunicích v letech 1935–1952


zajímavé okolnosti

zasloužil se o zřízení pokusné stanice na zpracování ovoce a zeleniny na Zahradnicko ovocnickém ústavu v Brně-Bohunicích (1925)


vzdělání

vyšší reálka v Uherském Brodě,
po návratu z 1. světové války nastoupil na Vysokou školu zemědělskou v Brně,
1924 absolvoval speciální kurzy pro konzervační techniky v Brunšviku,
1928 absolvoval studijní cestu Rakouskem a Německem,
1947 podstoupil několikaměsíční stipendijní pobyt ve Švýcarsku


dílo

zobrazit


zaměstnání

ovocnická sekce Zemského výzkumného ústavu zemědělského v Brně,
od října 1923 Zahradnicko ovocnický ústav v Brně-Bohunicích,
1926 jmenován profesorem na Zahradnicko ovocnickém ústavu v Brně-Bohunicích,
1935 správce Zahradnicko ovocnického ústavu v Brně-Bohunicích,
1937 jmenován ředitelem Zahradnické školy v Brně-Bohunicích


odborné a zájmové organizace

III. odbor Československé akademie zemědělské,
předseda Jednoty profesorů zemědělských škol na Moravě,
po roce 1945 člen ústřední plánovací komise ministerstva zemědělství, pracovní komise pro úpravu a reorganizaci zahradnického školství


poznámky

V roce 1948 spolupracoval při pořádání Slovanské zemědělské výstavy v Praze (návrhy, exponáty). V letech 1947–1949 připravil a vedl prázdninové technologické kurzy pro referenty hospodářsko-technické služby a poradkyně venkovských žen při ONV a KNV.
partneři

Emilie Steinblinková (Minaříková)
sňatek: 14. 8. 1926 v Uherském Ostrohu


události

1901
Vznik Českého pomologického ústavu v Bohunicích
ředitel


MJ


Aktualizováno: 12. 01. 2020