JUDr. Karl Schwabe

* 9.8.1899 Brno – † 20.9.1946 Brno


advokát, politik; válka a odboj 1938–1945; aktivní účastník okupační správy Brna (v letech 1940–1945 Zemský viceprezident Moravskoslezský)


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Standarterführer SS


příčina úmrtí

popravenvzdělání

gymnázium v Brně,
Právnická fakulta Německé univerzity v Praze (1919 – 18. 11. 1926)


zaměstnání

advokát v Mikulově, později v Brně,
1939–1945 policejní ředitel v Brně


odborné a zájmové organizace

NSDAP,
DALV


poznámky

Za první světové války byl praporčíkem dělostřeleckého pluku 4, na frontě v Itálii padl do zajetí, vrátil se až v roce 1919. Po vzniku republiky, během vysokoškolských studií, se zapojil do špionáže proti ČSR ve prospěch Polska a později Maďarska. Odhalen a usvědčen v roce 1922, trestní soud v Praze jej odsoudil ke třem rokům těžkého žaláře, zákazu nabývat akademických hodností a zákazu působení v advokacii. Podmíněně propuštěn v roce 1924, milostí prezidenta republiky mu byly prominuty následky odsouzení. Dostudoval v roce 1926, poté působil v advokacii, vlastní kancelář v Brně si otevřel roku 1929.osoby

Alfred Löw-Beer
z příkazu dr. Schwabeho byl Alfred Löw-Beer zatčen Willy Leo Stein
v jeho vile na Barvičově ulici za války sídlil


partneři

Barbora Schwabe (Tiefenbacher)
sňatek: 23. 8. 1928, Brno (kostel sv. Petra a Pavla na dómě)ulice

Falkensteinergasse
rodný dům (dnes Gorkého) Elisabethstrasse + Calvariengasse + Felsgasse
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Husova) U městského domu (Stadthofplatz)
bydliště doložené v roce 1928 (dnes Šilingrovo náměstí) Beethovenova
bydliště a sídlo kanceláře (doloženo v roce 1939)


stavby

Moravsko-slezská trestnice
Cejl 71/469
souzen zde Mimořádným lidovým soudem
Policejní ředitelství
Orlí 30/655
v letech 1940–1945 Zemský viceprezident Moravskoslezský


události

15. 3. 1939
Obsazení Brna německou armádou a převzetí řízení města nacisty
aktivní účastník okupační správy Brna (v letech 1940–1945 Zemský viceprezident Moravskoslezský)
15. 3. 1939
Příjezd gestapa do Brna
policejní ředitel


související odkazy

mapa
matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 17012, Matrika narozených Brno - sv. Tomáš 1899–1902, s. 102.


Menš, Kopin


Aktualizováno: 12. 04. 2021