Ladislav Černý

* 22.7.1920 Praha – † 24.1.1945 Vratislav


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


zajímavé okolnosti

Z dopisu Ladislava Černého, datovaného v Breslau 14. 12. 1944. „/.../ Nad mnou a mým osudem netruchlete. Buďte rozumné. Nechte každá pro mne kousíček v srdci, ale jenom kousíček, protože to ostatní prosím, abyste věnovaly našemu maličkému. Až bude větší, tak mu Růženko vypravuj o tatínkovi, jak strašně se naň těšil a jak ho hrozně měl rád, ale že mu osud nedopřál, aby ho vůbec spatřil. Já sám se smrti nebojím (půjdu za tatínkem), ale mám starost o vás. /...“


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Podivín, Hlavní 24


čestný občan

město Podivín in memoriam (20. 10. 2007)


vzdělání

gymnázium Hodonín (1941 maturita)


jiné pocty

jméno Ladislava Černého je uvedeno na pamětní desce umučeným členům TJ Sokol Podivín


zaměstnání

radiomechanik


odborné a zájmové organizace

Sokol Podivínpoznámky

Pro odbojovou činnost získán funkcionáři Sokola (účast na sbírkách pro rodiny zatčených, pomoc při obstarávání zbraní). Protože se zabýval elektrotechnikou, byl pověřen sestrojením vysílačky - úkol splnil, ale vysílačka měla malý výkon a dosah. Při zatčení 13. 7. 1944 ji však gestapo našlo, což mu přitížilo u soudu.
Po zatčení vězněn v Brně v Kounicových kolejích, odtud v září 1944 převezen do Vratislavi, kde byl odsouzen k trestu smrti 9. 12. 1944.

Při přípravě publikace „Zapadalo slunce nad Breslau n a p o s l e d y“ její autor Josef Styx získal množství nových informací, které laskavě poskytl pro naši encyklopedii.
K osobnosti Ladislava Černého jsou to mj. výpisy z kroniky města Podivína, kde je pro rok 1945 uveden stručně životopis a tehdejší kronikář přepsal dopis L. Černého ze 14. 12. 1944 rodině, mamince a snoubence Růžence, která čekala dítě. Z dopisu vyplývá, že se s ní chtěl oženit v zastoupení: „Jak mi kněz již oznámil, půjde to asi oženit se pomocí zástupce. Budu velmi rád, že moje dítě bude mít zajištěno čestné místo v lidské společnosti.“ Celý dopis se vyznačuje nesmírnou osobní statečností Ladislava Černého, starostí o nenarozené dítě, snoubenku a maminku. Jeho otec již zemřel, byl ředitelem měšťanských škol v Podivíně.
osoby

František Hubačka
spolupráce v odbojiosoba na objektech

popravení ve Vratislavi
náhrobník: Vídeňská 96, skupina 56a/03


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

24. 1. 1990
Pietní vzpomínka na popravené ve Vratislavi 1. 12. 1946
Čestný pohřeb popravených vlastenců na brněnském Ústředním hřbitově


Menš


Aktualizováno: 17. 03. 2018