Internetová encyklopedie dějin Brna

Ladislav Černý

  Ladislav Černý


  • * 22.7.1920 Praha – † 24.1.1945 Vratislav


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Z dopisu Ladislava Černého, datovaného v Breslau 14. 12. 1944. „/.../ Nad mnou a mým osudem netruchlete. Buďte rozumné. Nechte každá pro mne kousíček v srdci, ale jenom kousíček, protože to ostatní prosím, abyste věnovaly našemu maličkému. Až bude větší, tak mu Růženko vypravuj o tatínkovi, jak strašně se naň těšil a jak ho hrozně měl rád, ale že mu osud nedopřál, aby ho vůbec spatřil. Já sám se smrti nebojím (půjdu za tatínkem), ale mám starost o vás. /...“

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Podivín, Hlavní 24

  • čestný občan

   město Podivín in memoriam (20. 10. 2007)


  • vzdělání

   gymnázium Hodonín (1941 maturita)

  • jiné pocty

   jméno Ladislava Černého je uvedeno na pamětní desce umučeným členům TJ Sokol Podivín


  • zaměstnání

   radiomechanik

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol Podivín


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 56a, hrob č. 114


  • poznámky

   Pro odbojovou činnost získán funkcionáři Sokola (účast na sbírkách pro rodiny zatčených, pomoc při obstarávání zbraní). Protože se zabýval elektrotechnikou, byl pověřen sestrojením vysílačky - úkol splnil, ale vysílačka měla malý výkon a dosah. Při zatčení 13. 7. 1944 ji však gestapo našlo, což mu přitížilo u soudu.
   Po zatčení vězněn v Brně v Kounicových kolejích, odtud v září 1944 převezen do Vratislavi, kde byl odsouzen k trestu smrti 9. 12. 1944.

   Při přípravě publikace „Zapadalo slunce nad Breslau n a p o s l e d y“ její autor Josef Styx získal množství nových informací, které laskavě poskytl pro naši encyklopedii.
   K osobnosti Ladislava Černého jsou to mj. výpisy z kroniky města Podivína, kde je pro rok 1945 uveden stručně životopis a tehdejší kronikář přepsal dopis L. Černého ze 14. 12. 1944 rodině, mamince a snoubence Růžence, která čekala dítě. Z dopisu vyplývá, že se s ní chtěl oženit v zastoupení: „Jak mi kněz již oznámil, půjde to asi oženit se pomocí zástupce. Budu velmi rád, že moje dítě bude mít zajištěno čestné místo v lidské společnosti.“ Celý dopis se vyznačuje nesmírnou osobní statečností Ladislava Černého, starostí o nenarozené dítě, snoubenku a maminku. Jeho otec již zemřel, byl ředitelem měšťanských škol v Podivíně.


  • obrazy

   img6794.jpg img6795.jpg img14896.jpg img14897.jpg img14901.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   František Hubačka
   spolupráce v odboji


  • děti

   Ladislava Hemzová


  • osoba na objektech

   popravení ve Vratislavi
   náhrobník: Vídeňská 96, skupina 56a/03


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   24. 1. 1990
   Pietní vzpomínka na popravené ve Vratislavi 1. 12. 1946
   Čestný pohřeb popravených vlastenců na brněnském Ústředním hřbitově


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 17. 03. 2018

Vídeňská 96, skupina 56a - čestný hrob Ladislava Černého. Foto Jis, září 2007.