Internetová encyklopedie dějin Brna

Ludwig Goldhann

  JUDr. Ludwig Goldhann


  • * 8.12.1823 Vídeň – † 18.1.1893 Brno


  • brněnský finanční úředník, německý dramatik a básník, mecenáš


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Už v osmi letech napsal krátký román a báseň, za kterou mu babička dala jeho první honorář. V roce 1839 byl poslán na ozdravný pobyt do Bolzana ke svému strýci archeologovi A. R. Wolfskronovi.


  • bydliště

   Vídeň (1823–1848),
   Brno, Franzensberggasse 4


  • vzdělání

   studium práv na univerzitě ve Vídni (vedle toho se věnoval studiu jazyků a literatury)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   jako divadelní zpravodaj a zpravodaj o umění pracoval v redakci Mährisch-Schlesischer Correspondent, Brünner Zeitung, Wiener Kunstchronik nebo Deutsche Zeitung,
   1848 finanční úředník v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   z jeho iniciativy byla zřízena v Brně odbočka „Deutschen Schillerstiftung", jejíž zřízení předcházelo založení „Brünner Musikverein", jehož předsedou se Goldhann stal,
   od roku 1892 zastával čestnou funkci prezidenta „Deutschen Journalisten- und Schriftstellerverein für Mähren und Schlesien",
   čestný člen Brünner Musikverein“


  • hrob

   Wien, Friedhof Döbling, 19. Bezirk, Hartäckerstrasse 65 (rodinná hrobka)


  • poznámky

   Účastnil se revolučních událostí ve Vídni v roce 1848, vstoupil do Akademické legie, do Brna odešel ještě v zimě 1848. Působil jako praktikant u zdejší finanční prokuratury, ze zdravotních důvodů později odešel do penze.
   Potíže se srdcem jej provázely dlouho; v den smrti ještě jako divadelní referent shlédl v městském divadle představení „Zwei glückliche Tage“, po skončení se kolem 22. hodiny odebral do bytu manželů Gomperzových. Cesta ve špatném počasí jej vysílila, takže při rozhovoru s přáteli spadl ze židle. Okamžitě mu sice začali pomáhat, zavolali lékaře dr. Netoliczkého, ale ten už po chvíli jen konstatoval smrt. Zemřelý přenesen do bytu, následující den pitva v zemské nemocnici.
   Smuteční rozloučení v Brně se konalo v sobotu 23. ledna v kostele na Petrově, poté rakev převezena vlakem do Vídně, kde se konal pohřeb do rodinné hrobky.


  • pojmenované ulice

   - Goldhannova (Černá Pole)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Julius Gomperz
   přítel Karoline Gomperz
   přátelé Emil Ludwig Soffé
   spolupracovník


  • rodiče

   Barbara Goldhann (Schuster)
   J. A. Goldhann


  • ulice

   Franzensberggasse
   bydliště (dnes ulice Bašty) Starobrněnská
   zde, v bytě manželů Gomperzových, zemřel


  • osoba na objektech

   městský chlapecký sirotčinec
   pamětní deska: Gorkého 14/01


  • autor

   MJ, Menš


Aktualizováno: 04. 12. 2018