Dr. Alfred Julius Hochstetter

* 22.11.1862 Hrušov, nyní část Ostravy – † 14.10.1943 Brno


průmyslník v chemické výrobě a ve škrobárenství


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Kmenový kapitál firmy k roku 1912 činil 960 000 Korun, o rok později byl zvýšen na 1 milion K. Před 1. světovou válkou byla výroby firmy rozšířena o bramborový škrob, sirup a další deriváty na bázi škrobu. K roku 1924 byl kmenový kapitál firmy zvýšen na 1,5 milionu Kč, o čtyři roky později již činil 2,5 milionu Kč. K roku 1939 to byly celé 4 miliony Kč.
V období první republiky tvořilo škrobárenství druhou větev výrobního programu rodinné firmy a brněnská škrobárna patřila k nejmoderněji vybaveným závodům ve svém oboru.
Vedení společnosti se po dobu existence první republiky chovalo vůči Československé republice loajálně.


příčina úmrtí

rakovina žaludkuvzdělání

absolvoval studia na polytechnice ve Vídni a v Curychu


zaměstnání

po otci převzal vedení jeho chemických továren v Brně a přebudoval je na výrobu chemikálií, plynů a barviv,
roku 1892 se stal veřejným společníkem firmy Hochstetter et Schickhard, ve které již dříve působil jako úředník,
o dvacet let později požádal společně se svou matkou o výmaz firmy z obchodního rejstříku,
firma se roku 1912 přeměnila ve společnost s. r. o. pod názvem Chemische Werke Hochstetter et Schickardt, Gesellschaft m. b. H., - podílníky ve firmě byli vedle matky i další sourozenci,
po vzniku ČSR byla firma roku 1921 zapsána česky do obchodního rejstříku jako Chemické závody Hochstetter et Schickardt, společnost s. r. o.,
rozhodnutím společníků se firma roku 1928 přeměnila na akciovou společnost zapsanou německy Chemische Werke Hoschstetter et Schickardt, česky Chemické závody Hochstetter a Schickardt v Brně,
Alferd Julius Hochstetter se tehdy stal předsedou správní rady, funkci zastával až do své smrti - hlavním odvětvím podnikání (vedle škrobárenství) zůstala chemická výroba,
ve 30. letech 20. století byla zavedena výroba tiskařských barev,
za 2. světové války se výroba rozšířila o technické plyny a vodní sklo,
po zapojení firmy do válečného hospodářství zaměstnávala přes 400 osob,
po náletu v dubnu 1945 utrpěla většina provozů škody bombardováním,
po osvobození Československa byla do firmy považované za německý majetek zavedena národní správa,
roku 1946 byla konfiskována a její majetková podstata byla začleněna do firmy Spolek pro chemickou a hutní výrobu, n. p., Praha

Alfred J. Hochstetter roku 1920 požádal se společníky Richardem Kollischem (továrním ředitelem firmy Hochstetter et Schickardt v Brně) a Michaelem Wallecem (velkoobchodníkem ve Vídni) Zemský soud v Brně o zápis firmy M. Wallece et Comp. v Brně do obchodního rejstříku pro společnosti - předmětem podnikání byla tovární výroba a obchod s parfumerií a kosmetickými výrobky, sídlo firmy bylo na Plotní ulici č. 2,
název firmy byl roku 1921 upraven na Kosmata-Werke M. Wallece et Comp. (téhož roku z ní však společník M. Wallece vystoupil),
roku 1930 byla vyloučena z podnikání firmy výroba preparátů určených na léky,
roku 1940 bylo sídlo firmy přestěhováno na Dornych č. 47,
po úmrtí Alfreda J. Hochstetter zaujala roku 1944 jeho místo ve firmě jako veřejná společnice manželka Elisabeth,
po osvobození Československa byla firma jako německý majetek dána koncem roku 1945 pod národní správu a národním správcem byla ustanovena Leopolda Machálková z Brna, dlouholetá úřednice firmy,
koncem listopadu 1948 byla majetková podstata znárodněné firmy Walmata závody, M. Wallece a spol. se sídlem v Brně, začleněna do firmy Kosmetika, zaměstnanecké družstvo pro výrobu kosmetických výrobků, spol. s r.o., Brno, Rybářská ulice č. 41


odborné a zájmové organizace

člen státní zkušební komise Deutsche Technische Hochschule v Brně, pro obor chemicko-technický,
prezident Moravské eskontní banky a Svazu moravských průmyslníků,
viceprezident Deutsche Hauptverband der Industrie in der ČSR,
člen obecní brněnské rady (1900–1902),
představitel brněnské evangelické obce (1915)


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna 19. 10. 1943partneři

Elisabeth Marie Mechtilda Hochstetter (Zumbusch)
sňatek: 27. 4. 1887 ve Vídni

ulice

Plotní
Plotní č. 2 – v letech 1920 až 1940 zde sídlila firma M. Wallace et Comp. (tovární výroba a obchod s parfumerií a kosmetickými výrobky) Dornych
Dornych č. 47 – v letech 1940 až 1948(?) zde sídlila firma M. Wallace et Comp. (tovární výroba a obchod s parfumerií a kosmetickými výrobky) Reinhard-Heydrich-Strasse - třída Reinharda Heydricha
bydliště v době úmrtí (dnes Lidická)


události

1845
Založení chemické továrny firmy Hochstetter a Schickart v Brně
vedl továrnu po svém otci


MJ, Jord, Menš


Aktualizováno: 10. 10. 2019