prof. MUDr. Jan Bělehrádek

* 18.12.1896 Praha – † 8.5.1980 Londýn


lékař, biolog, filozof, politik; řádný profesor Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy; rektor Univerzity Karlovy v Praze


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Dne 1. 9. 1939 zatčen a vězněn do 18. 9. t.r. v Pečkárně, ze zdravotních důvodů byl propuštěn (léčil se z TBC v sanatoriu na Pleši); znovu byl zatčen před Vánocemi 1944, vězněn a v březnu 1945 byl deportován do Terezína (spolu s prof. Syllabou tam v dubnu 1945 likvidoval tyfovou epidemii).


bydliště

Brno, Liliová 2a,
Londýn, Thurloe Place North Terrace


vzdělání

1908–1916 reálné gymnázium Smíchov,
1916–1922 LF UK,
1920–1922 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy,
1922 studijní cesta do Francie,
1925 přímořská biologická pozorovací stanice stanice ve Villefranche u Nizzy a pobyt u Juliana Huxleye v Londýně (Rockefellerova nadace),
1925 habilitace pro obor všeobecná biologie, 1928 mimořádný a 1931 řádný profesor biologie


čestný doktorát

Pařížská Sorbonna (1946)


vyznamenání a pocty

Rytířský řád Čestné legie za zásluhy o francouzsko-československé vědecké vztahy (1937)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1922–1934 LF MU,
1935–1949 LF UK (vedoucí katedry obecné biologie, v letech 1937–1938 její děkan, 1945–1946 rektor UK),
27. 3. 1949 opustil Československo,
1949–1956 činnost v UNESCO (organizace a podpora univerzit v rozvojových zemích),
1956–1976 výzkumné laboratoře v Middlesex Hospital Medical School v Londýně


politická orientace

1945–1946 v prozatímním národním shromáždění za Československou sociální demokracii


odborné a zájmové organizace

Československá biologická společnost,
Société de chimie biologique,
Moravská přírodovědecká společnost,
Société philomatique,
British Marine Biological Association,
Petiční výbor Věrni zůstaneme (předseda),
Sdružení kulturních organizací


poznámky

po válce podporoval vznik lékařských fakult v Plzni a v Hradci Králové
partneři

Marie Bělehrádková (Bělehrádková)
sňatek: 16. 6. 1925, Brno
(první manželka)
Ann Bělehrádková Salterová (Salterová)
sňatek: 1979
(druhá manželka)
ulice

Liliová
bydliště


události

21. 9. 1932
Slavnostní zahájení V. mezinárodního kongresu Světové ligy pro sexuální reformu
řádný profesor LF MU, byl pověřen vedením z jedné odborných sekcí
26. 5. 1928
Zahájení Výstavy soudobé kultury v Československu
podílel se na přípravě lékařské expozice


související odkazy

Menš, Kal


Aktualizováno: 13. 12. 2018