Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Bělehrádek

  prof. MUDr. Jan Bělehrádek


  • * 18.12.1896 Praha – † 8.5.1980 Londýn


  • lékař, biolog, filozof, politik; řádný profesor Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy; rektor Univerzity Karlovy v Praze


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Dne 1. 9. 1939 zatčen a vězněn do 18. 9. t.r. v Pečkárně, ze zdravotních důvodů byl propuštěn (léčil se z TBC v sanatoriu na Pleši); znovu byl zatčen před Vánocemi 1944, vězněn a v březnu 1945 byl deportován do Terezína (spolu s prof. Syllabou tam v dubnu 1945 likvidoval tyfovou epidemii).


  • bydliště

   Brno, Liliová 2a,
   Londýn, Thurloe Place North Terrace


  • vzdělání

   1908–1916 reálné gymnázium Smíchov,
   1916–1922 LF UK,
   1920–1922 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy,
   1922 studijní cesta do Francie,
   1925 přímořská biologická pozorovací stanice stanice ve Villefranche u Nizzy a pobyt u Juliana Huxleye v Londýně (Rockefellerova nadace),
   1925 habilitace pro obor všeobecná biologie, 1928 mimořádný a 1931 řádný profesor biologie

  • čestný doktorát

   Pařížská Sorbonna (1946)

  • vyznamenání a pocty

   Rytířský řád Čestné legie za zásluhy o francouzsko-československé vědecké vztahy (1937)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1922–1934 LF MU,
   1935–1949 LF UK (vedoucí katedry obecné biologie, v letech 1937–1938 její děkan, 1945–1946 rektor UK),
   27. 3. 1949 opustil Československo,
   1949–1956 činnost v UNESCO (organizace a podpora univerzit v rozvojových zemích),
   1956–1976 výzkumné laboratoře v Middlesex Hospital Medical School v Londýně

  • politická orientace

   1945–1946 v prozatímním národním shromáždění za Československou sociální demokracii

  • odborné a zájmové organizace

   Československá biologická společnost,
   Société de chimie biologique,
   Moravská přírodovědecká společnost,
   Société philomatique,
   British Marine Biological Association,
   Petiční výbor Věrni zůstaneme (předseda),
   Sdružení kulturních organizací


  • poznámky

   po válce podporoval vznik lékařských fakult v Plzni a v Hradci Králové


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Marie Bělehrádková (Bělehrádková)
   sňatek: 16. 6. 1925, Brno
   (první manželka)
   Ann Bělehrádková Salterová (Salterová)
   sňatek: 1979
   (druhá manželka)


  • děti

   Jan Bělehrádek jr.
   Jiří Bělehrádek


  • rodiče

   František Bělehrádek
   Anna Bělehrádková


  • ulice

   Liliová
   bydliště


  • události

   21. 9. 1932
   Slavnostní zahájení V. mezinárodního kongresu Světové ligy pro sexuální reformu
   řádný profesor LF MU, byl pověřen vedením z jedné odborných sekcí
   26. 5. 1928
   Zahájení Výstavy soudobé kultury v Československu
   podílel se na přípravě lékařské expozice


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 13. 12. 2018